Primary Navigation:
Deutsche Bank Search

Nieuws
April 16, 2018
Uniform Herstelkader verloopt volgens planning

Conform de planning verwacht Deutsche Bank de laatste aanbiedingsbrieven aan haar klanten eind mei 2018 te hebben verstuurd. Inmiddels zijn 588 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 443 zijn geaccepteerd. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Naar aanleiding van de verstuurde aanbiedingsbrieven zijn 5 dossiers voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 11 dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. meer

February 14, 2018
Update voortgang herbeoordeling rentederivaten

Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. meer

November 14, 2017
Q&A voortgang herbeoordeling rentederivaten

Aan alle 1.142 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop van november 2017 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. meer

May 22, 2017
Insights on Cyber Security: Treasuries manage the one asset all cyber criminals are after

During the Deutsche Bank Insights on Cyber Security event Eward Driehuis, Chief Research Officer SecureLink, kicked off with a clear message “Treasuries should be vigilant, since they’re the ones managing the one asset all criminals are after. As criminal activities evolve, expect to be targeted by social engineering and hacking. Criminals want to do that one high value fraud and never come back.” meer


Deutsche Bank in Nederland

Deutsche Bank is in Nederland al bijna 100 jaar succesvol actief op de grootzakelijke en institutionele markt. Het begon in 1919 met de oprichting van Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. in Amsterdam. Sinds 1998 opereert de bank in Nederland als Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch.

Deutsche Bank biedt de Nederlandse markt Investment Banking, Commercial Banking, Asset Management en Wealth Management. De bank heeft in Nederland ruim 800 medewerkers verdeeld over vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Als grootste internationale bank in Nederland speelt Deutsche Bank een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken.

Deutsche Bank is sterk geworteld in Nederland. De Nederlandse branch is een belangrijke pijler van de Deutsche Bank Groep. Het afgelopen jaar heeft zij haar rol in Nederland opnieuw versterkt met belangrijke transacties voor toonaangevende Nederlandse bedrijven in alle segmenten waarin zij actief is. Het is de uitdrukkelijke strategie van Deutsche Bank om haar aanwezigheid en dienstverlening in Nederland de komende jaren stapsgewijs en systematisch uit te breiden.

Footer Navigation:
Last Update: 11.4.2018
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main