Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Supply Chain Finance

'Geen trend, maar een infrastructuur'

Supply Chain Finance (SCF) heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot totaaloplossing voor zowel ondernemingen als toeleveranciers die streven naar risicobeheersing en optimalisatie van het bedrijfskapitaal en de cashflow. Ingegeven door nieuwe technologische ontwikkelingen en het economisch klimaat van de afgelopen vijf jaar, is SCF geëvolueerd van nieuwe trend tot volwassen infrastructuur, waarin ondernemingen, toeleveranciers en banken met elkaar zijn verbonden.


Highlights:

  • SCF is veel meer dan reverse factoring; het is een infrastructuur die de hele keten omvat
  • SCF biedt totaaloplossingen ten aanzien van betaling, wisselkoersen en financiering
  • Om met succes te kunnen groeien, moet de financiering zowel intern als met handelspartners worden afgestemd
  • Steeds meer Mid Caps in Nederland krijgen oog voor de voordelen die SCF biedt

Download English version of this article here.Het concept om financiële oplossingen af te stemmen op de dynamiek van de toeleveringsketen is meer dan twintig jaar geleden ontstaan in de detailhandel in Azië, aldus Alexander Mutter, Trade Finance – Financial Supply Chain EMEA bij Deutsche Bank. “Waar vroeger L/C’s het geëigende instrument vormden voor cross-border financing, werd het in de detailhandel steeds gebruikelijker om ‘open’ alternatieven die toeleveranciers ondersteuning bieden te gebruiken. Inmiddels wordt SCF in talloze sectoren toegepast, en voor veel meer financieringsbehoeften. Het is niet langer beperkt tot grensoverschrijdend handelsverkeer, al was het alleen maar door technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken verschillende systemen aan elkaar te koppelen om het handelsverkeer te controleren en uit te voeren – of het nu om import en export of om binnenlandse handel gaat.”

“SCF wordt net zo gemeengoed als traditioneel betalingsverkeer.”
Alexander Mutter, Trade Finance – Financial Supply Chain EMEA bij Deutsche Bank.

Strategische invloed van SCF
SCF staat niet op zichzelf. Het kan ondernemingen helpen bij het identificeren en wegnemen van hindernissen in de waardeketen. In dat opzicht is SCF “een methode om de keten te analyseren en aan te geven waar kosten bespaard en risico’s beperkt kunnen worden,” aldus Mutter. “Ondernemingen worden zich steeds bewuster van de mogelijkheid van totaaloplossingen en herhalen al vaak ‘best practices’. Door hun werkkapitaal beter te beheren en nauwer samen te werken met hun handelspartners hoeven ze minder schulden aan te gaan. Dit inzicht, dat in de hele organisatie is doorgedrongen, uit zich in steeds beter geïntegreerde bedrijfseenheden en het formuleren van gezamenlijke KPI’s ten aanzien van werkkapitaalratio’s. Daarnaast worden financiële afdelingen steeds meer betrokken bij de feitelijke toeleveringsketen en raakt de inkoop steeds meer gecentraliseerd, met regionale centra die verantwoordelijk zijn voor wereldwijde inkoop.”

Emancipatie van toeleveranciers
“We zien niet alleen veranderingen aan de kant van de afnemer,” zegt Mutter. “Ook toeleveranciers hebben steeds meer oog voor de voordelen die SCF biedt en weten steeds beter hoe ze een win-winsituatie ten opzichte van de afnemer en hun bank kunnen bereiken. In zeker opzicht hebben toeleveringsketenprogramma’s de toeleveranciers geëmancipeerd door ze een mechanisme aan te reiken waarmee ze hun plaats in de waardeketen efficiënter kunnen beheren en gebruik kunnen maken van totaaloplossingen, inclusief betalings- en financieringsdiensten en risicomanagement. Uiteraard zullen tegenstrijdige belangen tussen afnemers en toeleveranciers altijd blijven bestaan, waarbij de eerste vraagt om gunstige betalingsvoorwaarden en de ander zijn geld zo snel mogelijk wil ontvangen. SCF wordt inmiddels gezien als de beste manier om deze kwesties op te lossen.”

Flexibele liquiditeit voor Mid Caps
SCF heeft zich ontwikkeld van een ‘Aziatisch programma’ tot een wereldwijd fenomeen, legt Mutter uit, hoewel er wezenlijke verschillen kunnen bestaan tussen verschillende gebieden en sectoren. “In Europa merken ondernemingen dat ze steeds minder liquide middelen hebben om hun activiteiten uit te voeren, wat het implementeren van groeistrategieën bemoeilijkt. We zien dat bankleningen minder beschikbaar zijn en dat de toegang tot de kapitaalmarkten beperkt is. In tegenstelling tot andere bronnen van liquiditeit, zoals kapitaalmarktkrediet, zijn SCF-oplossingen flexibeler. Bovendien kunnen ze worden gebruikt als aanvullende bron van liquiditeit, omdat zij de beschikbare liquide middelen niet aanspreken, maar juist aanvullen.”

Volgens Mutter zijn er steeds meer Mid Caps die profiteren van deze ‘flexibele liquiditeit’. “Mid Caps zijn wereldwijd actief op nichemarkten en bevinden zich daarom in een prima positie om gebruik te maken van bestaande SCF-infrastructuren en ‘best practices’ te herhalen. Ze zijn stuk voor stuk op zoek naar optimalisatie en willen stuk voor stuk hun werkkapitaal vergroten en hun eigenvermogenratio’s verbeteren. Als er één les is die zij van de crisis hebben geleerd, dan is het dat het van wezenlijk belang is om over voldoende liquide middelen te beschikken. Maar SCF biedt meer dan dat. Supplier finance-programma’s kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt om seizoenspieken te overbruggen en financiële prognoses te maken. Verschillende banken met een grote internationale aanwezigheid, waaronder Deutsche Bank, hebben enorm geïnvesteerd in dergelijke functionaliteiten, ook vanuit juridisch oogpunt – bijvoorbeeld ten aanzien van rechten, vorderingen en hoe je moet handelen in verschillende rechtssystemen.”

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main