Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Supply Chain Finance (pagina 2)

Fysiek en financieel
Naast het bieden van flexibele liquiditeit kan SCF helpen fluctuaties in het werkkapitaal op te vangen, wat een positieve uitwerking heeft op het cashflowbeheer. Een manier om dat te doen is de betalingstermijn te verlengen van bijvoorbeeld 45 naar 60 dagen. In ruil daarvoor kunnen toeleveranciers de kredietwaardigheid van hun grotere handelspartners aanwenden om toegang te krijgen tot voordeliger projectgebonden leningen. Volgens Mutter is dit een voorbeeld van hoe SCF aantrekkelijk is aan de betalingskant, omdat het cashflowrisico erdoor wordt beperkt. “De fysieke en financiële toeleveringsketens zullen steeds meer geïntegreerd raken. De ‘fysieke’ goederenstroom raakt steeds meer verwoven met de financiële kant. Een voorbeeld daarvan is dat de inkoop- en financiële afdelingen beter op elkaar raken afgestemd.”

“Fysieke en financiële toeleveringsketens zullen uiteindelijk steeds meer geïntegreerd raken.”
Alexander Mutter, Trade Finance – Financial Supply Chain EMEA bij Deutsche Bank.


Vermijden van valkuilen
Er zijn wereldwijd slechts een paar banken die een volledig pakket SCF-programma’s aanbieden, inclusief een platform, een juridisch kader en supplier care. Op dit gebied wordt Deutsche Bank wereldwijd al geruime tijd als toonaangevend beschouwd. Deutsche Bank biedt haar diensten overal ter wereld aan, beschikt over een speciaal inhouse team van handelsadviseurs en verleent zowel de klant als diens toeleveranciers ondersteuning. Verder beschikt Deutsche Bank over een wereldwijd netwerk van hubs die op het hoogste niveau ondersteuning bieden en alle diensten in de SCF kunnen leveren. Mutter: “Ons netwerk en deskundigheid stellen ons in staat regio-overschrijdend handelsverkeer te ondersteunen en toeleveranciers op lokaal niveau hulp te bieden. Dankzij onze efficiënte introductieprogramma’s weten wij de oude valkuil van langdurige implementatiecycli te vermijden.”

Nederlandse Mid Caps vinden hun plaats in de keten
Suzan van Toorn
, Head of Trade & Cash Solutions and Market Management bij Deutsche Bank in Nederland merkt dat de potentie van SCF zich ook vertaalt naar Mid Caps in Nederland. “Nederlandse ondernemingen zien dat het steeds moeilijker wordt toegang te krijgen tot traditionele vormen van financiering. Door het huidig economisch klimaat en steeds strengere regelgeving voor banken – denk aan Basel III –, is het besef ontstaan dat de alternatieven op zijn minst het overwegen waard zijn. De meeste Nederlandse Mid Caps kloppen aan bij hun lokale bank, wat begrijpelijk is, maar met de toenemende globalisering worden de toeleveringsketens steeds langer en complexer. Zo kijken sommige ondernemingen in Nederland al samen met partners in Duitsland naar hun accounts receivable. Bovendien zijn Mid Caps zelf vaak toeleveranciers en hebben zij er alle belang bij manieren te vinden om hun positie in de keten te versterken.”

“Mid Caps zijn zelf vaak toeleveranciers en hebben er alle belang bij manieren te vinden om hun positie in de keten te versterken.”
Suzan van Toorn, Head of Trade & Cash Solutions and Market Management Deutsche Bank Nederland N.V.


‘Dutch specifics?’
Nederlandse Mid Caps zijn vaak actief op nichemarkten, waardoor ze een groot productassortiment aanbieden en meerdere kasstromen genereren. “Dit resulteert in aanzienlijke risico’s en arbitragekosten,” legt Van Toorn uit. “SCF kan hen helpen deze gevolgen te beheersen. In mijn ervaring staan ondernemingen in Nederland vaak vrij kritisch tegenover dergelijke programma’s, maar zodra zij zich bewust worden van de tastbare positieve gevolgen, neemt de bereidheid toe. De redenen en impact verschillen uiteraard per industrie en sector. Zo geeft de auto-industrie er de voorkeur aan toeleveranciers zoveel mogelijk aan zich te binden: het betreft hier namelijk vaak strategische partners die specifieke technisch hoogwaardige producten leveren. Producten die worden geleverd aan de detailhandel zijn over het algemeen meer inwisselbaar. In deze sector is het kostenaspect belangrijker en is het versterken van de KPI’s een factor van nog groter belang. Au fond kun je stellen dat je je eigen situatie niet wilt verbeteren ten koste van een andere partner in de keten. Goede relaties zijn belangrijk, want iedereen zit in hetzelfde schuitje. Ook Nederlandse bedrijven raken hier steeds meer van doordrongen.”

Dit artikel is gebaseerd op een gezamenlijk interview met Alexander Mutter (alexander.mutter@db.com), Trade Finance – Financial Supply Chain EMEA bij Deutsche Bank, en Suzan van Toorn, Head of Trade & Cash Solutions and Market Management Deutsche Bank Nederland N.V. (suzan.toorn-van@db.com).

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main