Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Capital Markets (pagina 2)

Europese USPP’s
Herman Weima, Vice President Capital Markets and Treasury Solutions van Deutsche Bank, bekijkt de Europese markt vanuit een ander perspectief. “Het feit dat een derde van de issuers op de USPP-markt uit Europa komt en een aantal investeerders in Europa is gevestigd, waaronder bijvoorbeeld Delta Lloyd, geeft deze markt een Europees element”, stelt hij.  Ook hoeft niet in alle gevallen Amerikaans recht te worden gevolgd; USPP’s naar Engels of Duits recht komen ook voor. De USPP-markt had in 2012 een omvang van USD 54,7 miljard waarvan bijna USD 32 miljard voor rekening kwam van buitenlandse (Europese) partijen [2].  

Schuldscheinmarkt groeit snel
Gebrek aan zichtbaarheid kan ook een voordeel zijn, vindt Herman Weima. Zoals de 300 jaar oude Schuldscheinmarkt in Duitsland aantoont. “Midcaps of familiebedrijven willen niet altijd dat hun transactie  breeduit wordt uitgemeten in de media of in marketingmateriaal van banken voorkomt.  Als partijen de publiciteit willen opzoeken kan dat natuurlijk. Die keuze is aan de klant.” Een Schuldschein ('kredietovereenkomst') wordt rechtstreeks afgesloten tussen een kredietnemer (staten, regio's, collectiviteiten, gemeenschappen of corporates) en een investeerder waarbij een bank het proces en het contract structureert.

Volgens Weima fungeert de Schuldscheinmarkt in feite als Europese kapitaalmarkt nu er steeds meer Europese en internationale partijen toetreden, “mede door inspanningen van Deutsche Bank”, zegt hij. Eenvoud en snelheid zijn kenmerken van de Schuldscheinmarkt. “Voor een Schuldschein met een zeer laag risicoprofiel (zoals een gemeente of waterschap) beslaat de documentatie doorgaans circa 15 pagina’s”, zegt Weima. Een doorlooptijd van circa één week tot enkele weken is mogelijk, afhankelijk van de complexiteit van de structuur. Flexibiliteit is een andere pre. “De Schuldschein past zich aan aan de bestaande (senior) financieringsinstrumenten die de onderneming al heeft en neemt bijvoorbeeld de covenants en de zekerheden over.” De Schuldscheinmarkt groeit snel. In 2012 bedroeg het emissievolume bijna EUR 13,6 miljard. Per eind augustus 2013 lag het emissievolume al boven dit cijfer [3]. Het totale volume van de Schuldscheinmarkt bedroeg EUR 334,3 miljard per 31 maart 2013.

Grote vlucht corporate bonds?
Zowel in Europa als in Nederland is de markt voor bedrijfsobligaties (corporate bonds, credits) sterk gegroeid sinds het uitbreken van de financiële crisis. In de eurozone groeide de totale omvang van deze markt tussen eind 2006 en mei 2013 met 82% tot EUR 945 miljard [5]. Financiering via obligaties is voor bedrijven goedkoper geworden nu de rente op credits is gedaald tot onder het renteniveau op bankleningen. Ook de aangescherpte voorwaarden voor bankleningen spelen mee.  Veel corporates hebben de lage rente benut om lopende (bank)leningen goedkoop te herfinancieren. DNB verwacht dit jaar een verdere groei van emissies van corporate bonds: bedrijven zullen in het tweede halfjaar voor EUR 7,2 miljard aan credits moeten aflossen [6]. 

Cijfers over bonds relativeren
Ferdinand Veenman van KPMG wil de cijfers over bonds graag nuanceren. “Alleen de grote corporates halen op deze manier vreemd vermogen op; het aantal partijen is nog beperkt. Corporate bonds hebben beslist niet de functie van banken overgenomen.” De cijfers onderbouwen dat. In de eerste helft van 2013 gingen acht niet-financiële Nederlandse instellingen de kapitaalmarkt op. In 2011 en 2012 waren dat er tien [7]. 

Macro-econoom Mathijs Bouman is wat cynisch geworden over bedrijfsobligaties, zo zegt hij zelf. “Ooit was het succes van de euro dat de bedrijfsobligatie was doorgebroken in Europa. Dat gold weliswaar alleen nog voor blue chips, maar dat succes is niet naar beneden uitgebouwd. En waarom staan er bijvoorbeeld geen MKB-obligaties aan de Amsterdamse beurs genoteerd? Er is geld genoeg, want de beurzen zijn weer tot grote hoogte gestegen. Bedrijven durven kennelijk niet. De beurs is ‘uit’. Waarom? Omdat niemand het doet.” Hij benadrukt het belang van een zichtbare markt voor vraag en aanbod waar omzet en prijsvorming is. Als goed initiatief noemt hij securitisatie via de Nederlandse Hypotheek Instelling (NHI) waar institutionele beleggers in Nederlandse hypotheken beleggen die gegarandeerd worden door de Nederlandse Staat. “Dan is het tenminste duidelijk wat je koopt en hoe je het verkoopt.” 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main