Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Capital Markets (pagina 3)

Een kwestie van doen
Wat weerhoudt CFO’s nog van toetreding tot de kapitaalmarkt? Koudwatervrees lijkt soms mee te spelen. Weima: “Er zijn CFO’s die zich grondig verdiept hebben in de materie en toch in hun comfortzone blijven zolang er bancair krediet beschikbaar is. Ik begrijp dat goed, maar het is voor de CFO ook van strategisch belang om toegang te creëren tot andere fundingbronnen en liquiditeit voor de onderneming zeker te stellen. Het is een kwestie van doen en daarbij een goede adviserende partner te zoeken.”

In veel gevallen zal de CFO het ook als voordeel ervaren dat kapitaalmarktpartijen vaak op iets grotere afstand van de onderneming staan en niet om cross-sell vragen. Volgens Weima hebben veel CFO’s hun handen vol aan het managen van de banken en de verwachtingen van die banken. Ferdinand Veenman van KPMG beaamt dat: “CFO’s moeten een balans zien te vinden tussen de relatie met hun bank en hetgeen zij doen op de kapitaalmarkten. Het is niet ‘of, of’.” Herman Weima, tot slot: “Beide vullen elkaar goed aan. Kijk in je kapitaalsstructuur daarom goed hoe je je funding inricht en je financieringsbehoefte en werkkapitaal veiligstelt.”


Bancair krediet en kapitaalmarktkrediet
Ondernemingen kiezen soms alleen voor bancair krediet. Enerzijds omdat zij er bekend mee zijn, anderzijds omdat bancair krediet (optisch) goedkoper is. Vaak worden appels met peren vergeleken. Het is logisch dat een bancaire financiering met een driejaars looptijd goedkoper is dan een zeven- of tienjaars private placement aangezien de rentecurve doorgaans oplopend is. Het nadeel van een langere looptijd is dus een hogere vaste rente. Voordeel:  de rente en de beschikbaarheid van financiering worden voor een langere periode zeker gesteld.

Dit voorkomt enerzijds problemen bij herfinanciering omdat bancair krediet mogelijk schaarser wordt door onder meer Bazel III. Anderzijds, als de rente weer teruggaat naar oude niveaus kan de bancaire financiering dus een stuk duurder uitvallen op het moment dat moet worden geherfinancierd (zie figuur 4 ‘Verwachting 3-jaars swaprente over 2013’). Ook zorgt een lange financiering voor rust in de onderneming en beperkt het de intensieve workload die een bankfinanciering met zich meebrengt.

Daarnaast zal in veel gevallen de rentemarge die banken in rekening brengen lager zijn dan die van een investeerder. Dit omdat banken de lening ‘subsidiëren’ met inkomsten uit andere producten die ze aan de kredietnemer verkopen (cross-sell). Dit effect zal minder worden zodra een klant weinig cross-sell te bieden heeft en een in verhouding grote financieringsbehoefte heeft.Dit artikel is geschreven door zelfstandig tekstschrijver Jan Jaap Omvlee en is gebaseerd op interviews met Mathijs Bouman (macro-econoom/publicist), Ferdinand Veenman (partner KPMG Advisory N.V.) en Herman Weima (Vice President Capital Markets and Treasury Solutions, Deutsche Bank).

Bronnen

  • Financieren anno 2013, Dilemma’s en opportunities voor banken en bedrijven, Deloitte, januari 2013
  • Effecten bancaire regelgeving op kredietverlening ondernemingen, trends inzake bankfinancieringen en alternatieve financieringsinstrumenten, KPMG, mei 2013
  • Statistisch Nieuwsbericht, DNB, 6 augustus 2013
  • Corporate bond issuance in Europe -  Where do we stand and where are we heading? EU Monitor. Global Financial Markets. Kaya, Orcun and Thomas Meyer (2013a), Deutsche Bank, DB Research January 31, 2013
  • Capital market bank funding - (Not such a) brave new world … Deutsche Bank, DB Research, August 2, 2013
  • Schuldscheine - direct debt issuance in a bank deleveraging environment, Special Report, Deutsche Bank Markets Research, August 26, 2013

De rapporten van Deutsche Bank kunnen worden geraadpleegd op de website van DB Research: www.dbresearch.com.

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main