Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Acquisitieve groei bij DNA Green Group

Buy-and-build basis actieve groeistrategie

Hoe gaat een internationale speler in de horticultuur sector om met de dynamiek van de fusie- en overnamemarkt? Freek de Haas, Senior Relationship Manager Mid Cap Eindhoven bij Deutsche Bank, zit aan tafel bij Roger Gerritzen, CFO van DNA Green Group. Een openhartig gesprek over acceptatie van private equity, R&D als USP en de essentie van buy-and-build. “Het geheim van een goede integratie is dat je extern gefocust blijft.”

Freek de Haas: “Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse CFO’s een toename verwacht van de fusie- en overnameactiviteiten. Onderschrijf jij deze bevinding?

Roger Gerritzen: “Die geluiden hoor ik ook, zowel intern als extern via andere CFO’s, adviseurs en wervingsbureaus. M&A zit al in ons DNA, dus dit ‘momentum’ van de fusie-en overnamemarkt heeft geen directe impact op onze manier van werken. Wij voeren al een actieve groeistrategie, buy-and-build, in samenwerking met onze private equity-aandeelhouder. Mogelijk zullen meer bedrijven in onze sector nu serieus gaan kijken naar mogelijkheden op de M&A-markt. Positief daaraan is dat er voor ons meer ruimte kan ontstaan voor acquisities. De keerzijde is dat er mogelijk meer concurrentie ontstaat op M&A-gebied.”  

De Haas: “DNA Green Group is een pioneer in het bouwen van netwerken in de horticultuur sector. Waarom is dat zo belangrijk voor jullie?”

Gerritzen: “Om voorop te blijven lopen in de markt is voldoende schaalgrootte noodzakelijk. De enorme consolidatieslagen in de mondiale retailsector hebben gevolgen gehad voor de hele waardeketen. Voor de telers, als leveranciers van de retailers, en vervolgens voor DNA Green Group en haar werkmaatschappijen, als leveranciers van de telers. We geloven dat consolidatie in onze sector derhalve noodzakelijk is en willen hiervoor de driver zijn.”

De Haas: “Inmiddels behoort DNA Green Group wereldwijd tot de Top-3 van haar markt. Missie geslaagd dus?” 

Gerritzen: “We zijn blij met onze marktpositie, maar we zien zeker nog mogelijkheden om te groeien. In nieuwe gebieden en met nieuwe product-markt-combinaties en innovaties. In onze markt lopen we voorop met het ontwikkelen van nieuwe rassen die bijvoorbeeld ziekteresistent of langer houdbaar zijn. Niet op basis van genetische modificatie, maar op basis van het gebruik van slimme DNA-technologie. We investeren jaarlijks stevig in R&D om deze USP verder te ontwikkelen. Daarnaast zullen we, in samenwerking met onze private equity-aandeelhouder, in blijven zetten op het invullen van de witte vlekken wereldwijd en die waar mogelijk verder inkleuren.”

 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main