Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Acquisitieve groei bij DNA Green Group (pagina 2)

De Haas: “Hoe zal private equity zich manifesteren in dit momentum van de fusie- en overnamemarkt?”

Gerritzen: “Ik denk dat private equity het erg druk gaat krijgen, met name in het mid-market segment. De acceptatie van private equity in dat segment neemt toe. Het wordt meer en meer gezien als alternatief voor opvolgingsproblematiek, groei en professionalisering of als financier van autonome acquisitieve groei. Dat zie je ook al een beetje terugkomen in de transactiestroom. Private equity-partijen zijn regelmatig proactief betrokken bij het verwezenlijken van de groeiambities van een bedrijf en schromen ook niet om het managementteam op een positieve manier uit te dagen. Ze hebben vaak een enorme hoeveelheid kennis en kijken vaak fris aan tegen de sector waarin je als bedrijf opereert. Kennis die enorm waardevol kan zijn als je wilt groeien in buitenlandse markten.”

“Je ziet in onze sector, met veel mid-market bedrijven, dat private equity ook steeds vaker gezien wordt als interessant alternatief. Al is het niet eenvoudig voor private equity om een positie te verwerven in de agribusiness.”

De Haas: “De meeste private equity-partijen hebben zich in crisistijd gedragen als goed huisvader door ondanks moeilijke marktomstandigheden te blijven investeren in bedrijven om zo hun portfolio te beschermen.”

Gerritzen: “Eens. En dat kweekt een hoop goodwill waarmee je de markt op kan gaan voor nieuwe acquisities.”

De Haas: “In hoeverre vind je dat de rol van banken veranderd is als partner voor bedrijven met groeiambities?”

Gerritzen: “Als ik een vergelijking maak tussen de periode van voor de crisis en nu, moet je concluderen dat die rol fundamenteel is veranderd. Banken zijn behoudender geworden en koppelen strengere voorwaarden aan hun financieringsstructuren. Tegelijkertijd zie je dat bij veel bedrijven de financieringsmultiples weer omhoog gaan en dat de EBITDA-multiples zich weer normaliseren. We gaan niet richting een pre-crisis situatie – en moeten dat ook niet willen – maar je ziet bij allerlei partijen in de markt, ook banken, weer voorzichtig ruimte ontstaan voor goede investeringsvoorstellen en M&A-achtige zaken. Wij worden nu bijvoorbeeld geregeld benaderd met alternatieve financieringsbronnen, zoals bonds en mezzanine, als alternatieven voor vreemd vermogen. Die beweging is al een tijdje aan de gang.”

De Haas: “Wat levert jou dat op?”

Gerritzen: “Simpel gesteld is het fijn om keuzemogelijkheden te hebben. Bankfinanciering blijft onze belangrijkste financieringsbron, maar het is denk ik gezond om te weten dat je acquisitie en ambitie kunt financieren uit verschillende bronnen.”

De Haas: “Ja, eens. Die mix is belangrijk. Als je kijkt naar kapitaalmarktfinanciering heb je wel te maken met andere risicoprofielen en stakeholders. Het managen van je financieringsrelatie met bankpartners is iets heel anders dan dat je te maken hebt met institutionals en het is de vraag in hoeverre fondsen die actief zijn op de kapitaalmarkten bereid zijn om transacties in het Mid Cap segment te financieren. Je ziet dat we in Nederland heel langzaam de richting opgaan van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten waar dit soort fondsen goed zijn voor ruim de helft van het vreemd vermogen dat aangetrokken wordt door corporates.  Ik kijk uit naar een versnelling van het proces waarin deze markten nog meer opengaan voor een bredere groep corporates.”

Gerritzen: “We zijn ons inderdaad bewust van de risico’s en mogelijkheden van dit type alternatieve financieringsoplossingen en de stakeholders waar je mee te maken krijgt. We volgen deze ontwikkelingen op de voet en laten ons waar nodig extra adviseren.”

 

 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main