Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  M&A- en private-equitymarkt in 2014 (pagina 2)

  “Innoveren om te kunnen groeien”
  Een kanttekening is wel op zijn plaats, zegt De Boer. De volatiliteit is hoger dan voor de crisis. Datzelfde geldt voor het risicoprofiel van investeringen. “Economieën zijn nog kwetsbaar, ook in emerging markets, kijk naar Turkije en China. Ik begrijp dus dat de meeste CFO’s spreken van een normale situatie, maar het is ‘anders normaal’ dan vóór de crisis!” Deloitte zelf groeit, “deels omdat we zijn doorgegaan met product- en marktinnovatie, dus groei zoeken via andere manieren dan vroeger. De bedrijven die straks harder groeien zijn de corporates die zijn blijven investeren in innovatie en differentiatie. Neem bijvoorbeeld Philips Lighting dat zwaar heeft geïnvesteerd in led-technologie. Dat betaalt zich nu uit.”

  “Meer bereidheid bij banken”
  Ton van Veen
  onderschrijft de uitkomsten van de CFO Survey. “Je ziet meer vertrouwen, meer risicobereidheid, meer kapitaal beschikbaar. Op M&A-gebied was het tot voor kort zeer rustig en ook private equity-bedrijven hebben weinig gekocht of  verkocht. Zij zullen toch een keer assets in de markt gaan zetten. Ook bij banken bespeur ik meer bereidheid om de markt op te gaan met grotere tickets tegen acceptabele voorwaarden.” Hij beschrijft hoe banken onder invloed van Basel III hun balansmanagement anders zullen invullen. Van Veen: “Alle partijen die een rol spelen op de M&A-markt staan volgens mij te trappelen om in business te gaan. Dat geldt ook voor de private-equitymarkt. Voor family-owned en kleinere familiebedrijven ligt dat anders. Kleinere bedrijven zijn qua financieringsmogelijkheden vanuit banken en vanuit de kapitaalmarkten minder goed gepositioneerd.” Toch verwacht hij dat een groep kleinere bedrijven wel zal gaan bewegen, “door een opvolgingsprobleem, door een strategische samenwerking of door een kapitaalinjectie vanuit private equity.”

  “Drivers voor M&A-activiteiten”
  Ook Ard Burgers signaleert een duidelijke toename van M&A-activiteiten. “Binnen ons team van Deutsche Bank zie je dat bedrijven in bezit van private equity zich opmaken voor een transactie: ze bereiden zich voor op een verkoopproces of  een ‘dividend recap’ om rendement te genereren en de reactie van de bank te peilen. Bij family-owned bedrijven zie je andere drivers een rol spelen.” Van Veen wijst op het sectorspecifieke karakter. Zo telt de foodretail in Nederland naast de grote spelers nog circa 15 familiebedrijven; bedrijven die redelijk conjunctuur-ongevoelig zijn, winst maken en de kosten laag houden. “Zij bezitten bovendien de passie en trots voor hun bedrijf waardoor het minder waarschijnlijk is dat zij voortijdig zullen exiten, maar eens komt dat moment door specifieke ondernemings-, markt- of familieomstandigheden; niet door de algemene tendensen in de wereld van M&A en private equity.”  

  Keuze voor vreemd of eigen vermogen?

  Cees de Boer: “De keuze voor eigen vermogen is alleen van toepassing voor bedrijven die beursgenoteerd zijn of een obligatielening of een achtergestelde lening kunnen doen. Maar op dit moment is er weinig activiteit op de beurs en dat heeft alles met de naweeën van de crisis te maken.” Hij stelt dat dit de komende jaren zal verbeteren. “In de afgelopen anderhalf jaar hebben beleggers goed geprofiteerd van de rebound, want het rendement op equity is uitstekend. Bovendien is er voor goede bedrijven genoeg geld beschikbaar bij banken. Men zegt dat banken zuinig zouden zijn met kredietverstrekking, maar ik denk dat er in de afgelopen tijd heel weinig geld gevraagd is, even los van noodfinanciering. Voor goede bedrijven is geld beschikbaar tegen heel acceptabele tarieven. Je rendement op een acquisitie zit daar al snel boven, dus dat is een prima leverage. Je ziet dus een combinatie van voldoende beschikbaarheid van geld, geld dat relatief goedkoop is en veel opportunities in de mark. Dat maakt het voor veel bedrijven eenvoudig vreemd vermogen aan te trekken.”

  Is de rol van banken als partner in het proces van groei veranderd?

  Cees de Boer: “Banken hebben meer de adviesrol gepakt, niet alleen vanuit het bankperspectief maar ook vanuit ondernemingsperspectief. Voorheen waren zij meer kredietverstrekker, nu hebben zij een actievere rol bij het structureren van de transactie. Dat heeft ook te maken met het feit dat banken minder risico per transactie nemen. Er moet dus meer worden gesyndiceerd.” Er zijn bovendien meer mogelijkheden, zegt hij. “Vroeger waren er bijvoorbeeld weinig bedrijven die bonds uitgaven. Banken zelf zijn ook global players geworden die meer mogelijk maken. De intelligentie van het proces is dus verhoogd en daar spelen banken een grote rol in.”

   

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main