Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  M&A- en private-equitymarkt in 2014 (pagina 3)

  “Meer intermediair dan leverancier van geld”
  Ton van Veen
  ziet dezelfde verandering. “Door regelgeving zoals Basel III worden banken steeds selectiever: welk palet van diensten bied ik aan om de klant te bedienen zonder dat mijn bankbalans daar per definitie een centrale rol in speelt? Zij begeleiden bedrijven naar de kapitaalmarkt, zij zorgen ervoor dat de financiering wordt geregeld door andere partijen en zorgen ervoor dat er doorgeplaatst wordt. Banken worden dus steeds vaker intermediair tussen fundingbehoefte en fundingaanbod in plaats van leverancier van geld.”

  “Enablers van twee hele mooie transacties”
  De CFO van Jumbo Supermarkten beschrijft hoe grote Nederlandse banken ‘enabler’ zijn geweest van twee grote transacties ten tijde van de crisis, eerst de overname van Super de Boer (2009) gevolgd door die van C1000 (closing begin 2012). “Ik heb toen een enorme support vanuit de banken ervaren. Natuurlijk lag er een sterke businesscase en was er het vertrouwen in de familie en in het management.” Het eerste ticket was een overname van 550 miljoen euro, het tweede van 900 miljoen euro met een financieringsfaciliteit van 1,3 miljard euro. Van Veen: “Dan gaat het om een visie waarin je als bank mee moet durven gaan. We staan nu weer op een leverageratio van iets meer dan 2x, dus we hebben alle verwachtingen waargemaakt, maar dat weet je nooit van tevoren. Dan komt het aan op vertrouwen in een periode waarin de funding voor veel bedrijven op slot zat.” 


  Ton van Veen in gesprek met Ard Burgers over het belang van een volledige strategische fit van twee bedrijven bij een overname.

  “Meer mogelijkheden voor Mid Caps”
  Ard Burgers
  deelt de mening dat de intermediair-rol van banken steeds belangrijker wordt. Hij ziet dat er ook voor Mid Caps steeds meer mogelijkheden komen. “Er zijn nu transacties in de markt waarbij de financiering volledig is verstrekt door een fonds, niet door een bank; een financieringsmethode die gemeengoed is in de Verenigde Staten en nu ook voorzichtig overwaait naar Nederland. Deze fondsen doen dat goedkoop en efficiënt.”

  Wat zijn de succesfactoren van een fusie of overname?

  Ton van Veen: ”Er is alleen sprake van een succesvolle overname als het integrale plaatje klopt. Natuurlijk moeten twee bedrijven bij elkaar passen waardoor er  snel een aantal synergiën te realiseren is en natuurlijk is het zaak om de overnamesom terug te verdienen. Maar uiteindelijk gaat het om een volledige strategische fit van twee bedrijven, waarbij de combinatie meer is dan de optelsom.” In 2006 kocht Jumbo Supermarkten van Laurus ook al 12 Konmar- en Edah-winkels en bouwde deze om tot Jumbo Supermarkten. Van Veen: “De harde zaken moeten kloppen – de ombouw, de integratie van de supply chain en van ICT-systemen – dat zijn noodzakelijke voorwaarden voor succes, maar het uiteindelijke succes wordt bepaald door onze medewerkers, door onze cultuur en door onze klanten. Daarom doen we ons best om elke medewerker enthousiast te maken en van elke klant een fan. Alleen dan ben je in staat om omzet te genereren, en zoals wij dat noemen het ‘Jumbo DNA’ te verkrijgen. Die zachte aspecten bepalen uiteindelijk het synergie-effect. Dat wordt vaak onderschat bij fusies of overnames.”

  “Het gehele palet van de fusie of overname”
  Ard Burgers
  : “Het is ook van belang dat je ruimte inbouwt voor tegenvallers. Een van de valkuilen tijdens een fusie- of overnameproces is dat de overnemende partij of een van de stakeholders een verkrampte reactie laat zien op onvoorziene tegenvallers, net op het moment dat je maximaal geleveraged bent. En vergeet de communicatie niet. Je moet als CFO de businesscase ook uit kunnen leggen aan je stakeholders; zij moeten dat vertrouwen van jou overnemen. Het managen van communicatie is voor een CFO cruciaal. Jumbo heeft dat proces heel goed in de hand.” Van Veen: “Een deal doen is pas het begin. Kijk daarom naar het gehele palet van de fusie of overname. Voor mij zit een overname er pas op als we een vink kunnen zetten achter de integratie; als er sprake is van een geoliede machine die klaar is voor de toekomst. Het is ook de verantwoordelijkheid van de CFO om naar de zachte aspecten te kijken. Die zachte aspecten zijn minder tastbaar, maar zeker niet soft!”

   

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main