Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  M&A- en private-equitymarkt in 2014 (pagina 4)

  Lessen voor CFO’s

  Cees de Boer: “De natuurlijke rol van de CFO is die van de challenger. Niet om de business dwars te zitten bij het doen van de transactie, maar om de upside èn de downside goed in beeld te brengen. En om te voorkomen dat de transactie de bestaande organisatie te veel oprekt, zowel vanuit het oogpunt van financiën en resultaten, maar ook vanuit managementaandacht en strategische prioriteiten.”

  Ton van Veen: “Het is belangrijk om ‘agile’ te blijven, ook als je groeit als bedrijf. Het gaat erom dat je bij tegenwind in staat bent om te reageren en misschien wel te anticiperen. Ik denk dat we daar als familiebedrijf heel goed toe in staat zijn. Dat is de essentie en dat is ook niet kopieerbaar. Jumbo Supermarkten is een familiebedrijf met een unieke formule die rond die klant is gebouwd en dat koesteren we.”  

  “Alles wat je als CFO doet, doe je tegen de achtergrond van de stakeholders voor wie je werkt”, vervolgt Van Veen. “We hadden als bedrijf met private equity in zee kunnen gaan maar dat hebben we bewust niet gedaan. Wel hebben we de grens opgezocht van wat bancair mogelijk was in het vertrouwen dat we snel naar gezonde leverageratio’s zouden terugkeren. Dat is gelukt.”

  Als CFO moet je een evenwicht zoeken tussen het managen van de downside en het enablen van groei, zegt Van Veen. “Geef op tijd ruimte aan groei-initiatieven. Nu ligt de nadruk nog sterk op het mijden van risico’s. Elke CFO gaat daar anders mee om, afhankelijk van de context waarin het bedrijf acteert, maar het vinden van die balans is belangrijk.” Als voorbeelden noemt Van Veen vanuit een ondernemend perspectief binnen de directie kijken naar budgetaanvragen of investeringsvoorstellen. “Meteen ‘nee’ zeggen is makkelijk. Je kunt ook bekijken hoe je een voorstel wel mogelijk kan maken.” Als tweede voorbeeld noemt hij de overnames van C1000 en Super de Boer. “Dat is een concreet voorbeeld van hoe je als CFO, samen met een heel team van professionals, groei mogelijk maakt.”

  Verder lezen:
  deloitte.com > CFO Survey
  • jumbosupermarkten.nl > 7 Zekerheden
  • deutschebank.nl > The Financial Agenda / Internationaal ondernemen

  Reageren op dit artikel?
  ard.burgers@db.com

  Deloitte CFO Survey ‘Ready for growth’

  De CFO Survey is een initiatief van Deloitte Nederland en onderzoekt ieder kwartaal onder Corporate CFO’s de financieel-economische trends in de corporate markt. Dit onderzoek betreft het vierde kwartaal van 2013 en vond plaats tussen 14 december 2013 en 14 januari 2014. Bekijk de CFO Survey op deloitte.com.

  Enkele uitkomsten uit de CFO Survey

  • 86% van de gevraagde CFO’s in Nederland geeft aan een toename van M&A-activiteiten te verwachten. 92% van de Nederlandse CFO’s voorziet een strategische toename van de M&A-markt. 83% verwacht een stijging van het aantal private-equitytransacties.
  • “Tot voor kort ging het over werkkapitaalbeheer en kostenbesparing. Nu draagt de business bij aan de cashflow en dat is een belangrijke kentering. CFO’s gaan door met kostenbesparing maar als de topline groeit, gaat de marge twee keer zo hard. De kunst is om de kosten laag te houden en te blijven investeren in groei en innovatie.” Aldus Cees de Boer.
  • “We komen uit een situatie waarin financiering duur en schaars was. Financiering is nu redelijk goedkoop. Dit betekent dat M&A met vreemd vermogen een prima positie heeft. Businessvertrouwen gaat omhoog (figuur 1+2).
  • “Het vertrouwen van bedrijven stijgt, maar het consumentenvertrouwen blijft daarbij achter. Retail en duurzame goederen hebben het moeilijk. B-to-C heeft het lastig, maar met B-to-B gaat het goed. De export groeit snel en de meeste grote bedrijven rapporteren goede cijfers.” 

   

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main