Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Column

Kraak die kritische noot

Het is druk op het M&A-speelveld en het ziet er naar uit dat de meeste spelers bullish (lees: agressief positief) in de wedstrijd zitten. Bedrijven die zich oriënteren op acquisitieve groei moeten er op letten dat ze tegenslagen incalculeren, buffers behouden en niet teveel betalen. Open deuren wellicht, maar een kritische noot kan soms verloren gaan in de kakofonie aan positieve geluiden.

Bedrijven die tijdens de crisisjaren grote reserves hebben opgebouwd, zijn nu in de positie om hun groei te versnellen. Die positie wordt verder versterkt door ontwikkelingen aan zowel de aanbod- als de vraagzijde van de fusie- en overnamemarkt. Aanbod wordt gedreven door price-earnings ratios die ruim boven het langjarige gemiddelde liggen. Vraag wordt gestimuleerd door de positieve economische prognoses. Dit leidt tot hogere waarderingen – en dus (ver)koopprijzen – van bedrijven. Desondanks lijken M&A-activiteiten dit jaar verder te gaan toenemen. Hoe komt dat?

Een deel van het antwoord ligt in het feit dat de financieringsbereidheid bij banken is toegenomen voor bedrijven die de afgelopen jaren relatief goed hebben gepresteerd. Omdat de concurrentie tussen banken toeneemt, kunnen bedrijven hun financieringspartner(s) selecteren op basis van de prijs van het krediet, wat er toe leidt dat rentes dalen. De lage rentestand wordt door bedrijven steeds vaker aangewend om ‘agressieve’ structuren, zoals leveraged- en back-ended oplossingen, te vragen. Deze trend wordt versterkt doordat ook buitenlandse banken zich steeds meer mengen in de Nederlandse markt – zeker bij financieringsaanvragen van EUR 100 mln en hoger. Het resultaat is een ogenschijnlijk opwaartse spiraal waarin alles mogelijk lijkt. Maar waakzaamheid is geboden. Immers, als iedereen positief is, ben je dan niet gewoon te laat?

Zowel bancaire als niet-bancaire financiering zal het smeermiddel zijn tussen de relatief hoge vraagprijzen aan de aanbodkant en de groeiambities van bedrijven aan de vraagzijde. De internationale zoektocht naar rendement zou er echter voor kunnen zorgen dat succesvolle bedrijven te snel te veel risico nemen. Schuld is nu immers ‘goedkoop’. Banken zullen in toenemende mate de afweging moeten maken of ze hierin meegaan of voet bij stuk houden.

Dirk Dijksma
Structured Finance Deutsche Bank

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main