Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

CFO Bosal over de supply chain (pagina 3)

Marteijn: “Hoe belangrijk is het hebben van draagvlak, niet alleen intern, maar ook bij je leveranciers, voor het doen slagen van een supply chain finance structuur?”
Van Boesschoten: “Draagvlak is van doorslaggevend belang. Wat we in feite doen is het oprekken van betaaltermijnen aan leveranciers van, bijvoorbeeld, dertig naar zestig dagen. Het alternatief dat we ze bieden is supply chain finance. Dat moet je goed kunnen uitleggen. De combinatie van balance sheet management, het oprekken van betaaltermijnen en het ‘alternatief’ supply chain finance heeft goed uitgepakt. Het heeft verschillende afdelingen ook dichter bij elkaar gebracht.”

Marteijn: “Wat je zegt, herken ik. Supply chain finance ontspringt meestal aan de treasury-afdeling, maar daar zit een hele wereld achter: procurement, billing, quality, control et cetera. We realiseren onze meest succesvolle supplier finance programma’s voor die bedrijven die kiezen voor de integrale aanpak.”
Van Boesschoten: “Een belangrijke succesfactor voor ons is ook dat het project wordt aangejaagd door een product champion die elke twee weken verslag uitbrengt in de Group Board. We voeren een project uit dat in alle lagen van de organisatie impact heeft. Je hebt dan iemand nodig die zorgt voor informatie, opvolging en continuïteit.”

Van Rossum: “Hoe veranker je al die veranderingen in je bedrijfsvoering?”
Van Boesschoten: “Dat bedrag van 60 miljoen euro is één aspect, een belangrijk aspect, maar waar je naar toe wilt is een structurele vastlegging van je nieuwe strategie in procedures en processen. Je wilt niet over twee jaar weer een dergelijk project hebben. Risk management, operational management, decision making, reporting; overal wordt naar gekeken. We zien al veranderingen op het gebied van sales, hoe we omgaan met klanten en leveranciers en hoe we onze supply chain inrichten. Zo kijken we in aanbiedingen naar onze klanten nog beter naar financiële aspecten, zoals investeringen, betaaltermijnen, valuta en risico’s en betrekken we leveranciers meer in onze projecten. Grote veranderingen voor Bosal, maar wel ten goede.”

Marteijn: “Wat gaan jullie doen met de middelen die vrijkomen dankzij het balance sheet management project?”
Van Boesschoten: “In de periode 2015-2018 zullen we een forse groei hebben. In bestaande, maar ook in nieuwe divisies. Dat heeft ondermeer te maken met de hoge order intake die we de afgelopen jaren hebben gehad; aanzienlijk hoger dan de replacement rate die je nodig hebt. We hebben in de periode tussen de ‘order nominatie’ en de start van de productie van deze nieuwe orders geïnvesteerd in productontwikkeling, machines en gereedschappen. We hebben hierdoor een grote capex requirement en moeten rekening houden met werkkapitaalfinanciering van de verhoogde omzet. Tel hierbij op de verwachtingen en werkwijze van onze klanten en je begrijpt dat deze groei geweldig veel cash gaat vragen. Die 60 miljoen euro gebruiken we om de groei te financieren. Daar hebben we geen financieringspartner voor nodig. Dat halen we uit het bedrijf zelf.”

Van Rossum: “Wat was voor jullie de eyeopener ten aanzien van supply chain finance?”
Van Boesschoten: “We hebben voor het eerst zelf geparticipeerd in een supply chain finance programma van Atlas Copco, een klant van een Bosal bedrijf. We hadden supply chain finance natuurlijk al eerder op het netvlies via grote bedrijven als Philips en Unilever, maar door zelf te participeren werd het pas echt bij ons geïntroduceerd en hebben we het samen met Deutsche Bank opgestart en uitgebreid. Het basismodel dat eraan ten grondslag ligt is dat bedrijven op basis van een betere financiële rating dan hun leveranciers deze bedrijven vragen om deel te nemen aan het programma. Dat is voor Bosal soms een uitdaging, omdat onze rating niet altijd beter is dan die van onze leveranciers. Samen met Deutsche Bank zijn we tot een voor beide partijen goed compromis gekomen.”

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main