Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  'Marktvoorsprong creëren door voortdurend te innoveren' (Pagina 2)

  Niels Tak: ‘Jullie vierden vorig jaar het vijftigjarig jubileum van Van den Bosch. Hoe zou je de cultuur binnen het bedrijf omschrijven?’
  Daandels: ‘Van den Bosch is geen doorsnee transportbedrijf. Je zou ons kunnen omschrijven als een amiliebedrijf met de performance van een private equity-owned onderneming. De cultuur wordt epaald door de mensen die er werken. Wat zij gemeenschappelijk hebben is een groot ostenbewustzijn en een sterke oplossingsgerichtheid. De filosofie van oprichter Ad van den Bosch as dat als je grote ondernemingen in de wereld kunt bedienen, je iedereen kunt bedienen. aar om dat eerste te bereiken, moet je strak georganiseerd zijn, hoge kwaliteit leveren en durven e innoveren. De groeistrategie die we in 2011 hebben ingezet, bouwt hierop voort, zowel intern ls extern.’

  Van Haperen: ‘Kun je voorbeelden noemen van veranderingen waar jullie strategie toe heeft geleid?’
  Daandels: ‘In onze groeistrategie kiezen we duidelijk voor één segment en dat is intermodal ransport. Daarnaast willen we blijven vooroplopen in performance. Alle medewerkers, maar ook onderaannemers doorlopen zware opleidingsprogramma’s om die positie te verstevigen. Daar gaan we ver in, want het succes van de onderneming is de verantwoordelijkheid van iedereen: onze chauffeurs, de chauffeurs die we charteren, planners, unit managers, de directie, iedereen. Een niet direct tastbare verandering is dat we efficiënter zijn gaan overleggen. Vergaderen is een middel om tot acties te komen, geen doel op zich. Een tweede verandering is dat we jong talent coachen en opleiden in de Van den Bosch Academy.’ Tak: ‘De strategie hield ook in dat jullie in 2014 besloten om te herfinancieren. Wat waren de belangrijkste redenen om dit te doen?’ Daandels: ‘De afgelopen jaren is de wereld van transport en logistiek maar ook van banken sterk veranderd. Het werd tijd om kritisch te kijken naar hoe we werden gefinancierd. Daar hoort ook bij dat je analyseert of je huidige bankrelatie, die bij ons al vijftig jaar dezelfde was, nog voldoet. We kwamen tot de conclusie dat dit niet het geval was en kozen voor een bankenronde.’


  Rico Daandels in gesprek met Ruud van Haperen en Niels Tak over de herfinanciering van Van den Bosch.


  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main