Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  'Marktvoorsprong creëren door voortdurend te innoveren' (Pagina 3)

  Van Haperen: ‘Waar zaten de knelpunten?’
  Daandels: ‘Werkkapitaal en materieel waren onder één grote paraplu ondergebracht en daar zaten zware aflossingen op. Voor nieuwe investeringen moesten we steeds opnieuw een kredietaanvraag indienen. Er was onvoldoende flexibiliteit in de financiering om te groeien. We moesten voldoen aan zes ratio’s. Tegelijkertijd voerden we intern en met adviseurs discussie over de waarde van het equipement, de waarde van de debiteuren en de bevoorschotting…’

  Tak: ‘…wat in feite neerkomt op een discussie over hoe je de leencapaciteit op je assets maximal kunt benutten.’
  Daandels: ‘Klopt. Uit de asset audit die we lieten uitvoeren, bleek al hoe groot het potentieel van die leencapaciteit was en in de eerste gesprekken met Deutsche Bank hebben we dit onderwerp verder verkend.’

  Tak: ‘In de ‘Request for Proposal’ die we in juli 2014 via jullie adviseur ontvingen, werd al voorgesorteerd op een vorm van asset-based financiering voor zowel het werkkapitaal als het materieel. En dan het liefst in een meerbanken structuur. We hebben aangegeven graag te kijken naar de financiering van het werkkapitaal.’

  Daandels: ‘Iedere bank heeft zijn eigen specialisatie en dat zochten we ook. Wat is de beste oplossing, daar gaat het om. Bovendien verrasten jullie met een geïntegreerde oplossing voor de werkkapitaalfinanciering, namelijk Asset Based Finance met onderliggend een zero-balancing cashmanagement structuur. Intern hebben we daar wel draagvlak voor moeten creëren.’

  Van Haperen: ‘Dat horen we inderdaad vaker. Het is toch een andere manier van werkkapitaalfinanciering dan een traditionele rekening-courant of factoring. Ook belangrijk is hoe je het systeemtechnisch inregelt. Van den Bosch heeft zijn ICT huishouding erg goed op orde en kan daarom effectief gebruikmaken van de automatiseringsvoordelen van deze geïntegreerde financieringsoplossing.’

  Daandels: ‘Wat Van den Bosch kenmerkt is een grote veranderingsgezindheid en een cultuur van voortdurend verbeteren. Er is dus een voedingsbodem voor verandering. Behalve een administratieve lastenverlichting hebben we nu maximale flexibiliteit in de financiering dankzij hoge bevoorschottingspercentages. En die financieringsruimte beweegt mee met onze werkkapitaalbehoefte. Deze voordelen versterken het draagvlak verder.’

  Tak: ‘Daarnaast verlaagt Asset Based Finance vanuit bankperspectief het risicoprofiel, mede in het kader van Basel III regelgeving, wat resulteert in aantrekkelijke condities.’

  Van Haperen: ‘Diezelfde regelgeving heeft ook impact op cashpool oplossingen, zoals saldo- en rentecompensatie. Door nu al te kiezen voor een zero-balancing systematiek voorkom je dat je over een paar jaar weer om tafel moet. Door het in één keer goed te doen, maak je de onderneming klaar voor de toekomst.’

  Daandels: ‘Dat past binnen onze filosofie dat alles wat we doen moet bijdragen aan de ‘onderneming van de toekomst’. Van een traditionele wegvervoerder zijn we uitgegroeid tot een international opererende logistiek dienstverlener. Minder dan tien procent van onze omzet wordt gerealiseerd in Nederland. Vorig jaar hebben we de stap buiten Europa gezet, in Afrika. Dit najaar openen we een kantoor in Dubai en we zijn bezig met de bouw van een tankclearing station in Ghana. In Zuid-Afrika gaan we onze positie verder versterken door ons lokaal te vestigen. Daarnaast investeren we in Angola en Nigeria. De rode draad in deze Afrikaanse expansie is dat we goederen in balans willen brengen met het materieel dat we hebben.’


  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main