Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  CFO ‘nieuwe stijl’ bij Green Gas International (pagina 2)

  Cees Hamming: “Voor veel bankiers is het denk ik interessanter om met een CFO in gesprek te zijn die vooruitkijkt in plaats van alleen maar achterom naar de cijfers achter de komma van vorige maand. Dat is ook belangrijk en dat moet ook duidelijk zijn, maar het gaat erom dat een CFO een visie kan uitdragen en de onderbouwing ervan kan verzorgen.”

  René Pit: “Eens. In ons bedrijf gaat het er vooral om dat we weten wat er in 2015 en 2016 gaat gebeuren. Daar zijn we nu mee bezig. Omdat we een capaciteitsbedrijf zijn en met langjarige contracten werken, weten we hoeveel stroom we gaan afzetten tegen welke prijs. We kennen onze personeelskosten, we weten onze inkoop – dat is afvalgas – dus eigenlijk is die P&L van gisteren niet zo heel erg interessant.”

  Cees Hamming: “Kun je ons iets vertellen over jullie plannen voor 2015, 2016?”

  René Pit: “Wij willen ons capex-budget halen en het liefst zelfs nog overschrijden, want dat betekent dat we een aantal nieuwe contracten hebben kunnen afsluiten. In het uitbreiden van de capaciteit, daar zit voor ons de crux. Het is de taak van de CEO en van mij het bedrijf daarheen te bewegen. Als we namelijk niet zouden investeren in nieuwe installaties, zijn we eigenlijk aan het interen op onze resultaatontwikkeling van de toekomst. Overigens geldt dit specifiek voor ons type bedrijf. Bij een handelsbedrijf of retailer is die investeringsvraag natuurlijk niet zo groot, daar zijn de maandresultaten juist weer veel belangrijker en moet je als CFO kunnen zeggen: wat gaan we doen als de cijfers over een paar maanden nog steeds tegenvallen?”

  Cees Hamming: “Wat ik merk in de praktijk bij mijn klanten is dat een CFO ook in scenario’s kan denken. Daarnaast is hij of zij zowel ‘in control’ als ‘in business’. Voorheen was de CFO het geweten van de onderneming en moest hij vooral op de rem gaan staan en zeggen ”jongens, rustig aan, eerst eens kijken of we daar wel geld voor hebben…”

  René Pit: “Wat natuurlijk niet verkeerd is…”

  Cees Hamming: “Nee, dat is niet verkeerd en er zijn natuurlijk verschillen tussen een CFO van een Mid Cap of van een familiebedrijf of van een private-equityonderneming. Elk bedrijf heeft een ander type CFO. Kun je ons een voorbeeld geven van de manier waarop jij als ‘CFO in business’ een nieuw project aanvliegt in een nieuwe regio?”

  René Pit: ”Mijn rol ligt in de balans van aanjagen en uitdagen. Ik challenge de mensen in mijn team en stel de volgende vragen: ‘wat gaan we nou eigenlijk daar betekenen? Wat is de casus? Hebben we een eerste gevoel voor commerciële aanbiedingen die we kunnen gaan maken, past dat in wat wij verder in andere delen van de onderneming aan het doen zijn? Kunnen we het financieel maar ook anderszins aan?’ Ik ben bijvoorbeeld al een tijd vreemde valuta aan het ‘sparen’ voor een overname in land X. En hoe ziet de toekomstige fiscale positie er daar dan uit? En omdat HRM ook in mijn portefeuille zit, denk ik nu al na over het profiel van de nieuwe medewerkers die we in dat land zouden kunnen gebruiken. Je bent dus aan het schaken op verschillende borden en denkt na over de meest uiteenlopende vragen. Als je bijvoorbeeld business wilt doen in de Verenigde Staten heb je  direct met een verzekeringscomponent te maken. Zakendoen in de VS verhoogt namelijk je risicoprofiel in de ogen van verzekeraars, dus daar houd je rekening mee. Dat zijn zo enkele facetten. Voor mij geldt: je bent in control doordat je heel sterk met de business bezig bent.”

  Cees Hamming: “Hoe ga je bij zo’n nieuw project te werk met je financiering en met het inschakelen van andere partijen?”

  René Pit: “Wat de financiering betreft, schakel je met de gebruikelijke externe business partners: je zet je plannen uiteen, overlegt en vraagt ‘hoe kijken jullie daar als bank tegenaan, zien jullie daar wat in?’ dat type gesprekken. Op zo’n moment ben ik al bezig om het nieuwe project te visualiseren in termen van cijfers, omvang, kosten en niet te vergeten fiscaliteit. Daarbij schakelen we met banken, fiscalisten en juristen ter plaatse.”

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main