Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  CFO ‘nieuwe stijl’ bij Green Gas International (pagina 3)

  Cees Hamming: ”De dialoog tussen de klant en de bank is veel breder en complexer geworden dan voorheen – en daardoor ook veel interessanter en de bank kan de klant, uitgebreider dan vroeger, een brede range producten en oplossingen bieden. In die dialoog is een CFO een gesprekspartner die over alle onderwerpen meepraat waarbij je als bank probeert om de klant in de volle breedte te adviseren. Bij een grote investering of bij een overname kijk je samen met de klant naar de business case; je verdiept je samen in de cashflows en bekijkt of bijvoorbeeld een deel van de financiering niet goedkoper of anders gestructureerd kan worden. Of je  inventariseert hoe de risico’s eruitzien als je in de  Verenigde Staten gaat investeren…”

  René Pit: “Een CFO moet zich goed en breed oriënteren, dat is denk ik een belangrijk aspect. Tegenwoordig wordt van een CFO verwacht dat hij of zij de eigen externe business partners meeneemt bij een belangrijke aanstaande gebeurtenis. Als je op zo’n moment je eigen vaste financier meeneemt in de komende casus, heeft die ook langer de tijd om na te denken over een passend product.”

  Cees Hamming: “Bij klanten zie ik vaak dat de CFO binnen de raad van bestuur een verbindende persoon is. Een natuurlijk leider die heel veel processen kan managen, juist vanwege de breedte van zijn of haar rol. Uiteindelijk is de CFO wel de risico-afweger, maar in de breedte is het degene die alle disciplines bijeenbrengt om ervoor te zorgen dat een deal een kloppend verhaal wordt.”

  René Pit: “Persoonlijk is voor mij het “beheren” van de financiën veel meer het onderdeel van het proces waar ik mee bezig ben en mijn werk heeft natuurlijk een duidelijke financiële component, maar ik voel me soms meer een interne organisatieadviseur, gids of business developer; soms zelfs een soort ‘interne CEO’ die bezig is om allerlei verschillende disciplines – eigenlijk allemaal afnemers afhankelijk van jouw informatie – bijeen te brengen. En daarnaast, als je als CFO je externe business partners alleen maar reactief bedient, dan red je het ook niet. Want ook banken zijn veranderd. Daar waar zij vroeger corporate financiering verschaften, zie je nu de trend naar projectfinanciering van kapitaalintensieve projecten waarbij de bank ‘ring fenced’, van begin tot eind, naar een project kijkt.”

  Cees Hamming: “Die projectmatige aanpak zie je bij banken inderdaad steeds vaker. De bank is naast kredietverschaffer en beoordelaar van kredietrisico’s ook een ‘scharnier’ en een informatiebroker geworden, waarbij de klant kiest voor de expertise van de bank op een bepaald terrein. Je ziet dat goed aan onze rol die wij in de kapitaalmarkten hebben, ongeacht of dat nu bij een obligatie-emissie voor institutionele partijen is of financiering voor Mid Cap bedrijven. Tot slot, René, zijn er nog ‘lessons learned’ die je met ons zou willen delen?”

  René Pit: “Je bent natuurlijk nooit uitgeleerd. Het aardige van onze energieprojecten is dat er vaak veel onbekende factoren zijn.  Je probeert je als organisatie altijd zo goed mogelijk voor te bereiden en alle facetten in kaart te brengen, maar vooral in Zuid-Amerika of Oost-Europa is de cultuur zo anders dat je heel erg moet vertrouwen op wat lokale mensen je vertellen. Dan nog kun je soms  voor verrassingen komen te staan, ondanks je informatie van lokale mensen, je manuals en  checklists, etc. Maar dat is ondernemen en bij ondernemen gebeuren nu eenmaal dergelijke dingen. Dat maakt het zo boeiend! En zolang je met dergelijke verrassingen duidelijk, transparant en vooral pro-actief omgaat, voorkomt dit dat het vertrouwen in de onderneming onnodig wordt geschaad.”

  Reageren op dit artikel?
  cees.hamming@db.com

  Verder lezen:
  www.greengas.net
  www.cbs.db.com

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main