Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Column

Dé CFO bestaat niet

Dé CFO bestaat niet. Op het continuüm ‘custody – commercie’ neemt vrijwel elke CFO een andere positie in. Vaak is die rol ook sectorgebonden. Ook het bedrijfs- en bestuursmodel speelt mee. Ik ken veel bedrijven waar de CEO en de CFO samen de kern van het bestuur vormen en waar de CFO als het ware functioneert als ‘interne CEO’. En doordat steeds meer (financiële) onderdelen van de business op een strategisch niveau besproken en bepaald worden, is het profiel van de CFO breder geworden en zijn of haar invloed op het dealmaking proces groter.

Ik wil graag twee thema’s bespreken die het nieuwe speelveld van de CFO mooi illustreren: bedrijfsfinanciering en groeien in gereguleerde markten.

Zakendoen is grosso modo steeds internationaler geworden. Dat geldt bovengemiddeld voor Nederlandse bedrijven die steeds afhankelijker worden van de wereldmarkt. Omdat daarnaast banken terughoudender zijn geworden in hun kredietverlening zul je als CFO vaker via de internationale kapitaalmarkt in je financieringsbehoefte moeten voorzien. Er zijn zeker mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan dollars ophalen op de USPP markt om die vervolgens om te zetten naar euro’s met een cross-currency swap. Ook de Schuldscheinmarkt, die zich wereldwijd verder uitbreidt, biedt interessante mogelijkheden (lees meer over kapitaalmarktfinanciering in een ander artikel op deze website).

Net als het aantrekken van (alternatieve) financieringsvormen is ook het groeien in gereguleerde markten op een hoger strategisch niveau terechtgekomen – en daarmee onderdeel geworden van het takenpakket van de CFO. Hoe geef je invulling aan je risicomanagement en welke keuzes maak je in je cashmanagement? Werk je met lokale teams onder een strakke, centrale regie of centraliseer je de treasury-afdeling volledig in Nederland? De strategische visie van de CFO bepaalt in grote mate hoe deze vragen worden beantwoord.

Uit analyses en trends blijkt dat het economisch klimaat zich voorzichtig ten goede keert. Er zit veel geld in de economie. Investeerders zien weer mogelijkheden in de markt om actief te worden. Het speelveld van de CFO zal hierdoor wederom veranderen. Maar of het nu gaat om beslissingen rondom bedrijfsfinanciering of groeimarkten, de CFO zal zijn eigen koers moeten varen, vooruitdenkend handelen en vanuit een visie opereren. Als partner van de business, als dealmaker.

Rob Veuskens
Corporate Treasury Sales Deutsche Bank

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main