Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

De unieke eigenschappen van familiebedrijf Miele Nederland (pagina 2)

Hoving: Is dat ook ter bescherming van eigen medewerkers en van de markt? 

Ruts: Dat speelt zeker mee. Dan kom je bij het verschil tussen een familiebedrijf en een beursgenoteerd bedrijf. Laatstgenoemde staat elk dag in de picture. Analisten schrijven er continu over; elk negatief signaal wordt opgepikt, er wordt continu naar de aandelenkoers gekeken. Een familiebedrijf kan in de luwte werken, heeft minder te maken met externe stakeholders en kan zich volledig op de business richten. En in tijden van crisis - waar we wel wat last van hebben gehad - is het heel belangrijk dat je niet de druk van de beurs voelt.

Hoving: Dat uit zich ook in het contact met de bank. Familiebedrijven verwachten van hun bankier dat zij een langetermijnvisie hebben, dat zij geen paniekreacties vertonen als het eens tegenzit, dat ze begrijpen dat bepaalde tradities in stand gehouden worden. Als bankier moet je een familiebedrijf heel goed kennen om dat vertrouwen te krijgen en te houden. De behoeften zijn soms ook anders.
Ruts: Als je als bank gewend bent louter faciliteiten te verkopen, ben je bij een familiebedrijf niet altijd aan het juiste adres, want veel familiebedrijven hebben geen lening nodig. Miele heeft voor het merendeel van haar operaties geen financiering nodig, maakt winst en een groot deel van de winst gaat weer terug in het bedrijf, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van eigen elektronica en investeringen in het merk, zoals in een eigen bedrijf voor elektronische componenten om ‘top of the bill’ te kunnen blijven op het gebied van  kwaliteit en techniek.
Hoving: Dat laat zien dat een familiebedrijf in tijden van crisis kan blijven investeren doordat er minder leverage is…
Bas Ruts: …zonder druk van de beurs, de bank of andere stakeholders. 

Hoving: De organisatie is ook een factor. Veel familiebedrijven zijn nu decentraal georganiseerd; men laat de lokale CEO en CFO hun eigen werk doen binnen bepaalde parameters, denk aan vreemde valuta, werkkapitaalfinanciering, inkoop/verkoop en cashmanagement met lokale banken.
Ruts: Wat je zegt, herken ik. Onze ruim veertig landenorganisaties werken onafhankelijk. Als voorbeeld daarvan: we werken pas sinds vier jaar met een cashpool. Er is dus veel vrijheid en er zijn ook nog mogelijkheden voor optimalisatie. Daar kijken we nu naar, onder meer rond SEPA en cashpooling. Het mooie van Miele is: de directie vanuit Duitsland gunt de landen die tijd ook. Dat geeft rust voor het lokale management in de landen om hun werk te doen en structurele veranderingen en verbeteringen door te kunnen voeren. Dat is een van de voordelen van een familiebedrijf.

Hoving: In welk opzicht verschillen Nederlandse familiebedrijven van Duitse familiebedrijven?

Ruts: Er zijn verschillen tussen Nederland en Duitsland op het gebied van cultuur. In zijn algemeenheid kent Nederland het consensusmodel, het harmoniemodel. Medewerkers durven in Nederland een discussie te voeren met het management. Duitsland is hiërarchischer ingesteld, al zijn beide eigenaren van Miele zeer toegankelijk en benaderbaar; zo eten zij gewoon in het bedrijfsrestaurant van het hoofdkantoor.
Hoving: Ik denk dat Duitsers van nature ook meer risicomijdend zijn dan Nederlanders, maar in de drie jaar dat ik voor Deutsche Bank in Duitsland heb gewerkt zijn de overeenkomsten mij sterker opgevallen dan de verschillen.

Hoving: Welke rol speel je als CFO in het mede vormgeven van de visie en strategie van het familiebedrijf?

Ruts: Lokaal ben ik zeker betrokken bij de visie en strategie en sta ik heel dicht bij de business, al heel lang. In een consumentenomgeving, waar het merendeel van onze omzet wordt gerealiseerd, zie je meteen het effect van hetgeen je vandaag doet. Als we een marketing- of verkoopactie starten, zien we daarvan direct effect in onze verkopen en dat is voor een CFO natuurlijk prettig; ook omdat er wel eens wordt beweerd dat het effect van marketingacties moeilijk te meten zou zijn. Dit aspect heeft dus niet zozeer te maken met het feit dat we een familiebedrijf zijn, maar meer met de branche waarin we werkzaam zijn.

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main