Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Column

Familiefondsen met groeivermogen

‘Familiebedrijven zijn anders dan niet-familiebedrijven. Ze hebben een langere horizon, vaak meer tijd en ruimte voor strategische beslissingen en minder stakeholders. Het gevoel van eigenaarschap is bij ‘de familie’ sterk en steeds vaker financieren ze het bedrijf ook met eigen middelen. In mijn vakgebied, Wealth Management, zie ik dat zakenfamilies daarnaast met hun vermogen een steeds grotere rol gaan spelen in de financiering van het bedrijfsleven. Waar is die tendens uit te verklaren?

De meest duidelijke reden waarom families investeren in de groeiambities van bedrijven is dat ze de sector kennen en ze dit bij het juiste bedrijf een beter rendement oplevert dan wat ze krijgen bij de bank of op de kapitaalmarkten. Er zijn families die over een dusdanig groot vermogen beschikken dat ze eigen investeringsvehikels hebben opgericht: ‘Family Offices’.

De zogenoemde ‘Single Family Offices’ nemen zo stilletjes aan de rol op zich van ‘pooled’ onderhandse kredietverleners. De vereiste om een bankvergunning te hebben, weerhoudt ze er nu nog van om ook op grotere schaal krediet te verlenen – zeker nu de criteria rond kredietverlening strenger zijn geworden – maar in een tijd waarin hervormingen in de financiële sector zich in rap tempo opvolgen, kan niemand echt voorspellen hoe het speelveld van vraag- en aanbod op kapitaalgebied eruit komt te zien. Al betwijfel ik of het maken van een risicoprofiel voor een lening ooit tot de kernactiviteiten van een ‘Family Office’ zal behoren.

Verder zie je dat veel van de grote vermogensfondsen in Nederland zijn gesticht door zakenfamilies. Zij zijn van nature ondernemend en letten sterk op de impact van hun investeringen.

André Smits, Head Wealth Management Benelux Deutsche BankZakenfamilies weten hoe het is om op kleine schaal en onderaan de ladder aan een idee of product te werken en hoe lastig het is om daar een groot internationaal succes van te maken. Ook zie je dat met name de ‘nieuwe’ vermogende families kijken naar het ‘sociaal rendement’ van hun investering. Thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke impact worden in toenemende mate meegewogen in investeringsbeslissingen.

‘Family Offices’ hebben een onmiskenbare plek veroverd als bron van eigen vermogen voor bedrijven met groeiambities. Ze lopen daar niet mee te koop, net zoals een familiebedrijf liever wat meer in de luwte blijft, maar zijn zich terdege bewust van hun (kapitaal)slagkracht.

De tijd dat emotie, niet ratio de boventoon voerde bij familiebedrijven ligt ver achter ons. Nu de economie weer aantrekt, mobiliseren vermogende zakenfamilies miljarden voor interessante investeringen en drukken daarmee hun stempel op de economische groei na de crisis.’

André Smits
Head Wealth Management Benelux Deutsche Bank

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main