Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Focus op Private Equity

‘Operational excellence geen doel op zich’

Private equity investeert graag in bedrijven met ambitie en draagt bij aan groei, innovatie en productiviteit van ondernemingen. Voorwaarde voor groei is dat de operationele kern goed functioneert. Een belangrijk aandachtsgebied voor private equity is dan ook ‘operational excellence’.

Highlights:
- Private equity investeert in groeiambities van ambitieuze bedrijven
- Goed management voorwaarde voor effectieve groeistrategie
- Operational excellence + focus = optimaal resultaat
- Samenwerking private equity en bank win-winsituatie

Strategische focus

Voor Remko Hilhorst van IK Investment Partners betekent operational excellence: “De ‘flow’ in de productieomgeving verbeteren en streven naar maximale klanttevredenheid.” Volgens hem zijn beide elementen onlosmakelijk met elkaar verbonden. “Door processen op de werkvloer te verbeteren, kom je tot een beter eindproduct. En met ‘beter’ bedoel ik dan een product dat nog beter aansluit op de wensen van de klant. Een vaak terugkerend misverstand is dat private equity partijen optimalisatie gelijkstellen aan het reduceren van het personeelsbestand. Het omgekeerde is vaak het geval. Wij sturen juist op omzetgroei door processen beter op elkaar te laten aansluiten. Dat kan zitten in administratieve zaken, zoals het standaardiseren van factuurvereisten richting leveranciers, maar ook in productiematige zaken, zoals het efficiënter inrichten van het assemblageproces. We hebben een brede kijk.”

Hilhorst geeft aan dat het economisch klimaat ook mogelijkheden schept. “Kijk, er is op dit moment nauwelijks economische groei. Dat betekent dat je als bedrijf moet kiezen waarin je geld en tijd stopt. Je wordt dus nog meer gestimuleerd om focus aan te brengen in je bedrijfsmodel, je financieringsstructuren, je verkoopstrategie en ga zo maar door. Operational excellence is geen doel op zich, maar vormt in combinatie met focus een winnende formule. Natuurlijk moet die focus ingebed worden in een visie.” Volgens Maarten Koch van Leveraged Finance Deutsche Bank is de inbreng van de CFO in het ontwikkelen van die visie groot. “Hij of zij richt zich in de huidige tijd vaak niet meer puur op de financiële situatie van de onderneming. Voor ons als bank is de CFO vaak het belangrijkste aanspreekpunt. Het is ook de CFO die in leveraged buyout situaties zorgt dat de onderneming aan haar rente- en aflosverplichtingen kan voldoen. Banken zien graag een CFO die in detail de financiële situatie van de onderneming kent en een duidelijke visie heeft voor de toekomst.”

Dichter op de bal

Hilhorst heeft de afgelopen crisisjaren in zijn vakgebied weinig verschuivingen gezien. “De ‘klassieke buyout’ is eigenlijk niet veranderd. Wel zijn we als private equity kritischer geworden. We zitten dichter op de bal. Dat is nodig omdat je meer moet doen om hetzelfde rendement te halen. Dankzij ons brede portfolio van bedrijven hebben we een goed beeld van welke maatregelen effectief zijn en welke niet. We integreren deze ‘best practices’ zoveel mogelijk in de bedrijfsvoering van bedrijven die we overnemen.”

“Een gedetailleerde managementrapportage is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de onderneming en haar KPI’s
en een uitstekend middel om te sturen op groei.” – Maarten Koch, Leveraged Finance Deutsche Bank

Volgens Koch is private equity van groot belang voor de Nederlandse economie. “Het totaal aan bedrijven in Nederland waar private equity aandeelhouder van is staat gelijk aan ongeveer 14 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). In het Verenigd Koninkrijk is dat zelfs 20 procent. Ik ervaar dat private equity partijen die een bedrijf overnemen zich keer op keer bewijzen als professionele aandeelhouders die bijdragen aan groei, werkgelegenheid en innovatie. In samenwerking met het managementteam komt private equity vaak tot sterk toekomstgerichte Key Performance Indicators (KPI’s). Daarbij is een gedetailleerde managementrapportage noodzakelijk om inzicht te krijgen in de onderneming en haar KPI’s en een uitstekend middel om te sturen op groei.”

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main