Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Operational excellence bij Maxeda DIY Group

“In de huidige markt moet je afgetraind zijn om te kunnen overleven.”

Hoe belangrijk is proactief werkkapitaalbeheer voor de CFO in het huidige economische klimaat? Edwin Hartog, managing director cash management Deutsche Bank, zit aan tafel bij Arjan Kaaks, CFO van Maxeda DIY Group. Een openhartig gesprek over cashmanagement, cashflow forecasting en de ‘simplificatieagenda’. “Het is niet zo dat de CFO meehelpt bij het bepalen van de target, nee, ik moet zelf die target realiseren!”

Edwin Hartog: “Maxeda DIY Group behaalt stevige resultaten in de Nieuwe Realiteit.” Aldus de kop van jullie persbericht in juni 2013. Hoe zorg je er als CFO van Maxeda voor dat dit zo blijft? Hoe streef je naar operational excellence in deze lastige tijden?”

Arjan Kaaks: “We hebben te maken met een retailmarkt die al enkele jaren krimpt in Nederland en een kleine groei vertoont in België. Het is knokken om de winst overeind te houden en daarom leggen we de nadruk op cashbeheersing en kostenbeheersing, intern ‘cost & cash’ genoemd. Nu is dat in een private equity-omgeving altijd het geval want je wordt doorgaans scherp gefinancierd.”

“Naast ons normale kostenbeheersingsprogramma zijn we een ‘boost’-programma gestart met als doel om kostenbesparingen te realiseren. Dat doen we door met de stofkam door al onze inkoopcategorieën te gaan, dus naast onze productcategorieën ook telefoon, onderhoud, schoonmaak, lease, alles. Dat doen we dit jaar met een externe partij, 4C Associates, waarbij we 42 projecten van verschillende omvang zijn gestart. Daarbij helpt 4C Associates ons om de projecten uit te voeren en zorgt zij voor benchmarks, extra ogen, energie, aanscherping. Die doelstelling gaan we halen en dat heeft een blijvend effect binnen de organisatie.“

Maxeda heeft een eigen inkooporganisatie, Procumulator, die ook werkt voor de bedrijven die voorheen onder de Maxeda-paraplu vielen: De Bijenkorf, Hema, MS Mode, Kijkshop, Lucardi, etc. Naast CFO van Maxeda DIY is Arjan Kaaks ook voorzitter van de stuurgroep van deze inkooporganisatie.

Arjan Kaaks: “Juridisch valt Procumulator onder Maxeda. Periodiek zit ik met de CFO’s van de genoemde bedrijven om de tafel om de topics  van Procumulator te bespreken. Procumulator helpt ons dus sowieso op het vlak van inkoopcondities, maar ook op het gebied van werkkapitaal omdat we onze betaalcondities via Procumulator insteken.”  “Op het gebied van werkkapitaal hebben we belangrijke slagen gemaakt in de afgelopen drie jaar. We hebben aan de inkoopkant optimalisatie van onze producten doorgevoerd tussen België en Nederland. Verder hebben we een programma met strategische initiatieven op het gebied van samenwerking met en consolidatie van leveranciers. Met een compacte set suppliers hebben we gemiddeld 40% meer omzet gegenereerd met als tegenprestatie: betere condities.”

Edwin Hartog: “Precies, dus een win-winsituatie voor beide partijen.”

Arjan Kaaks: “Ook voor ons werkkapitaal. We kunnen onze betaalcondities ook relateren aan het voorraadbeslag. Dus partijen met relatief traag bewegende voorraad (‘slow moving stock’) betalen we later en partijen met een snel roterende voorraad betalen we sneller. Uit die aanpak is voortgekomen: concentratie, margeverbetering en werkkapitaalverbetering. Los van het feit dat we sowieso bezig zijn om het voorraadbeheer omlaag te brengen.”

 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main