Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Column

Goed geïnformeerd groeien in gereguleerde markten

Bedrijven die zakendoen in gereguleerde kapitaalmarkten hebben unieke, grensoverschrijdende wensen. Ze willen bijvoorbeeld een vestiging financieren, investeren in kapitaalgoederen of hebben behoefte aan werkkapitaal. Maar er zijn obstakels. Geld overmaken naar de lokale vestiging blijft in veel van die markten een breinbreker. Overheidsbemoeienis en strakke wet- en regelgeving maken het leven van internationaal georiënteerde bedrijven niet makkelijker.

En toch. De uitdagingen zijn weliswaar groot, de kansen zijn vaak groter. Dit gegeven trekt in toenemende mate ook de aandacht van Nederlandse Mid Caps. Ook in Rotterdam, de regio waar ik actief ben als Cash Management Consultant.

Recent adviseerde ik een Mid Cap bedrijf uit Rotterdam dat plannen had om de Chinese en Braziliaanse mark te betreden (en natuurlijk te veroveren). We mochten als partner in een vroegtijdig stadium aanhaken en konden zo echt toegevoegde waarde leveren. Zowel bancair gezien als op basis van onze lokale expertise in die landen. We kijken altijd naar mogelijkheden om de business van onze klanten te ‘internationaliseren’. Onze aanwezigheid in meer dan 70 landen stelt ons in staat daar effectief invulling aan te geven.

Mijn advies aan bedrijven met internationale ambities is: investeer niet alleen in omzetgroei, maar zorg dat je infrastructuur meegroeit. We zien regelmatig dat treasury-structuren zich gevormd hebben rondom de oude situatie en daarom niet meer voldoen aan moderne interne controle- en audit-eisen. Of ze lenen zich slecht voor de optimalisatie van werkkapitaal, of erger, zijn contraproductief.

Denk bijvoorbeeld aan de toename van het aantal cross currency flows en de impact die dit heeft op je treasury. Om inzicht te verkrijgen in die geldstromen is een zekere mate van transparantie en (waar mogelijk) automatisering van je treasury onmisbaar. De mate waarin automatisering mogelijk is verschilt wel per (gereguleerde) markt. Het potentieel van treasury om in deze situatie als stafafdeling van grote meerwaarde te zijn voor het bedrijf is enorm.

Kijk daarnaast kritisch naar je bankrelaties en dan vooral ook naar het aantal relaties. Ik zit regelmatig met bedrijven aan tafel die wereldwijd meer dan veertig bankpartners hebben. Dat is geen duurzaam model. Ik zie in de markt dat bedrijven die zich laten adviseren door een aantal grote banken, eventueel in combinatie met een regionale bank, het meest effectief opereren. Dit moeten wel banken zijn met voldoende lokale kennis en ervaring en een daadwerkelijke ‘presence’; dus niet alleen een postvakje, maar een lokale balans.

Als Nederlandse Mid Cap voet aan de grond krijgen in voorheen volledig afgeschermde markten vergt een goede voorbereiding en doorzettingsvermogen. De lange adem werkt vaak beter dan de snelle push. Maak gebruik van de kennis die aanwezig is en bepaal in overleg met partners welk business model – in de breedste zin van het woord – het beste op jouw bedrijf past.

Matthias Albrecht
Cash Management Consultant Deutsche Bank


Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main