Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

  'R&D moet bijdragen aan de missie van het bedrijf' (pagina 2)

  Bas Marteijn: ‘Je geeft Vanderlande een 9,5 op de ‘digitale schaal’. Waarom niet de volle score van tien punten?’

  Herman Molenaar: ‘Het stukje dat ontbreekt, heeft te maken met wat we niet weten. We zijn voortdurend bezig met de toekomstige behoeften van onze klanten. Die behoefte en de beschikbare technologieën veranderen razendsnel, dus je innovatie-inspanningen moeten flexibel zijn. De vraag die ik regelmatig hoor is: Waar is Vanderlande nu weer mee bezig? Dat geeft aan dat we op de goede weg zijn. Er is veel interesse in onze R&D aanpak en hoe we die weten te incorporeren in oplossingen voor onze klanten.’

  Innovatie geen missie op zich

  Marteijn: ‘Hoe zou je de visie van Vanderlande op R&D omschrijven?’

  Molenaar: ‘R&D, of breder, innovatie, moet bijdragen aan de missie van Vanderlande en in dienst staan van de behoefte van de klant. We investeren drie procent van onze omzet in R&D en 260 collega’s zijn continu bezig met het verder verbeteren van ons productaanbod. Een belangrijke voorwaarde voor zeg tachtig procent van onze R&D is dat er aantoonbaar behoefte aan is. Die behoefte wordt onderzocht en verwerkt in een stevige businesscase. Voor de overige twintig procent is die behoefte niet per se duidelijk. Bijvoorbeeld bij innovaties met big data, robotica en energy. Dat is echt pure research. Hierbij werken we meer met derde partijen, zoals universiteiten en andere kennisinstituten. We onderzoeken en ontwikkelen snel en efficiënt via bijvoorbeeld de sprint methodiek. Uit dit fundamentele onderzoek kunnen zinnige toepassingen ontstaan voor onze oplossingen.’  

  Marteijn: ‘Vanderlande is in een aantal van deze oplossingen marktleider. Zo leveren jullie bagageafhandelingssystemen aan veertien van de twintig grootste luchthavens en zijn jullie een van de grootste leveranciers van automatiseringsoplossingen in pakhuizen. Wat heb je als bedrijf nodig om voorop te blijven lopen?’  

  Molenaar: ‘Je onderscheidend vermogen haal je uit de markt, uit jouw kennis van wat klanten willen en wat ze waarschijnlijk nodig gaan hebben, maar de belangrijkste succesfactor is de cultuur binnen je bedrijf. Vanderlande schept een werkomgeving waarin mensen zich veilig voelen en niet bang zijn om te proberen. De laatste jaren groeien we hard en in steeds meer landen. Daarin schuilt ook een gevaar, namelijk dat je bepaalde processen moet standaardiseren waardoor medewerkers mogelijk minder vrijheid ervaren in hun werk. Daarom investeren we voortdurend in mensen, producten en oplossingen. Dat hebben we ook gedaan tijdens de kredietcrisis en mede daardoor is onze positie in de markt nu sterk.’  

  Marteijn: ‘Welke rol heb je als CFO in de governance rondom R&D?’   Molenaar: ‘Laat ik vooropstellen dat je R&D nooit moet standaardiseren. Wel maken we spelregels die kaders geven en de controle regelen, maar die zijn gebaseerd op vertrouwen, niet op governance. Die controle doe je samen, dat is niet alleen aan de CFO.’


  Molenaar: ‘Vanderlande schept een werkomgeving waarin mensen zich veilig voelen en niet bang zijn om te proberen.’

   

   

  Footer Navigation:
  Last Update: 29.11.2016
  Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main