Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

'Innovatie zit verankerd in de cultuur van Siemens' (pagina 3)

Hamming: ‘Hoe zie jij jouw rol als CFO in ontwikkeltrajecten?’

Van der Poel: ‘Ik ben niet de aanjager van innovatie, maar eerder de facilitator. Vanuit mij n rol let ik goed op de balans tussen risico’s en mogelij kheden. Ik sta niet op de rem, maar geef ook geen gas. Het uitgangspunt is dat wat je ontwikkelt waarde moet toevoegen voor de klant. Daarop mag en moet je kritisch zij n. Ik spreek regelmatig relaties en klanten om te horen waaraan zij behoefte hebben. We moeten natuurlij k geld verdienen aan wat we op de markt brengen. Op die manier speel ik een rol aan de saleskant van het ontwikkeltraject.’  

Hamming: ‘De wereld verandert voortdurend, dus ook de markten en sectoren waarin jullie actief zijn. Hoe creëer je tegen die achtergrond een toekomstbestendig businessmodel?’

Van der Poel: ‘Per definitie heeft Siemens niet één maar meerdere businessmodellen. We zijn een conglomeraat dat is opgebouwd uit negen divisies met healthcare als aparte business unit. Elk onderdeel heeft zijn eigen verdienmodel en producten lopen ook door elkaar heen. De ene divisie genereert vooral inkomsten uit softwarelicenties en de verkoop van automatiseringshardware, terwij l een ander onderdeel is geconcentreerd op projectrealisaties. Focus op service is de rode draad die de modellen met elkaar verbindt. Wij verkopen complexe zaken en houden de servicing daarvan het liefst in eigen hand. Onze klanten verwachten alleen het beste.’  

Hamming: ‘Siemens is met verschillende entiteiten en op verschillende locaties actief in Nederland. Hoe wordt er vanuit de Groep gekeken naar Siemens Nederland?’

Van der Poel: ‘Nederland wordt gezien als een stabiele groeimarkt waar met een lage bezetting een relatief hoge omzet wordt gerealiseerd. Ook lopen we op een aantal terreinen voorop. Een goed voorbeeld is de online B2B productverkoop. Negentig procent van onze verkoop aan industriële partij en gaat via het Web. Daarmee zij n we de grootste binnen de Groep en Siemens is in vrij wel alle landen van de wereld actief. Ook leuk om te vermelden is dat we dit jaar top-3 zijn geëindigd in de verkiezing voor de Werner von Siemens award. Dit is een onderscheiding voor het land dat het afgelopen jaar op basis van verschillende indicatoren, zoals groei, winst en klanttevredenheid, het beste heeft gepresteerd. We zijn trots op deze erkenning.


Hamming: 'De doorslag geeft altijd het persoonlijke contact met klanten.'
 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main