Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

'Innovatie zit verankerd in de cultuur van Siemens' (pagina 4)

Hamming: ‘Banken investeren steeds meer in technologische vernieuwingen in processen en systemen voor klanten. Hoe kijk jij tegen die trend aan?’

Van der Poel: ‘Als ik het betrek op Siemens zie je dat er maar een paar banken zijn die ons wereldwijd kunnen bedienen, omdat alleen zij bij voorbeeld de internationale cashpool-oplossingen bieden die wij nodig hebben. Deutsche Bank hoort ook in dat rij tje. En wat geldt voor alle bedrij ven geldt ook voor banken. Je moet altij d blij ven investeren in technologie. De investering verdient zichzelf altij d terug.’

Hamming: ‘Ik herken wat je zegt en daarin zit ook een zekere spanning. Er blij ven steeds minder internationale zakenbanken over die allemaal fl ink investeren in digitalisering. Het wordt daardoor steeds lastiger om technologie onderscheidend te maken. Wij hebben toonaangevende digitale platformen en applicaties, maar de doorslag geeft altij d het persoonlij ke contact met klanten. Alles valt of staat met de relatie die je met elkaar hebt.’

Van der Poel: ‘Eens. Banken kunnen zich onderscheiden door technologie te combineren met de menselijke factor. En investeren in technologie moet hand in hand gaan met investeren in mensen om hun kennis van digitalisering op een hoog niveau te krijgen.’


www.siemens.com/press

Hamming: ‘Wat is jouw favoriete Siemens uitvinding?’

Van der Poel: ‘In een aantal sectoren doen we het erg goed. We bekleden topposities met innovaties in de windenergie, verkeers- & tunneltechniek, en de gebouw- & industriële automatisering. Als ik moet kiezen zie ik in de healthcare sector een aantal in het oog springende ontwikkelingen. Ik denk dan aan de PET/MR scanner die wordt gebruikt in het UMC Groningen of de 3D techniek waarmee het Hartcentrum OLVG in Amsterdam de anatomie, het functioneren en de bloedstroom van het hart driedimensionaal bewegend én in real time in beeld kan brengen. Deze uitvindingen brengen techniek tot leven.’

Meer informatie:
www.siemens.com
www.deutschebank.nl

Reageren op dit artikel?
cees.hamming@db.com
 

Footer Navigation:
Last Update: 29.11.2016
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main