Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

September 28, 2018 Deutsche Bank heeft het reguliere traject van het Uniform Herstelkader Rentederivaten afgerond
Zoals gepland heeft Deutsche Bank per 28 september 2018 alle aanbiedingsbrieven verstuurd aan de 1138 klanten die in scope zijn van het Uniform Herstelkader (UHK). Klanten die gereageerd hebben op de reeds gedane aanbiedingen en klanten die een verzoek gedaan hebben op de opt-in mogelijkheid zijn nog in behandeling. In totaal zijn 1542 klantdossiers beoordeeld en zijn 404 klanten geïnformeerd dat zij niet in scope van het UHK vallen. more
August 23, 2018 Update voortgang herbeoorderling rentederivaten
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd.
Van de in totaal 1139 klanten in scope zijn er nog 35 klanten die een aanbiedingsbrief opgestuurd krijgen. more
June 29, 2018 Afronding Uniform Herstelkader in Q3 2018
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven verstuurd. Klanten die nog op hun aanbiedingsbrief moeten wachten, worden hierover geïnformeerd. Een aantal complexere dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt wordt naar verwachting in de komende periode afgerond. De voortgang is goed en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de aanbiedingsbrieven. Dat blijkt ook uit het grote aantal aanbiedingen dat direct wordt geaccepteerd.
Er zijn 950 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 717 zijn geaccepteerd (75%) door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. 5 Dossiers zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 9 buiten scope dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. more
May 31, 2018 Uniform Herstelkader nadert afronding
Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven eind mei verstuurd. Op basis van de huidige planning volgt in juni het restant van de aanbiedingsbrieven. Dit betreffen veelal complexe(re) dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt. De klanten die per eind mei geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd. more
May 25, 2018 Informatie over de manier waarop persoonsgegevens door Deutsche Bank worden verwerkt / Information on how personal data is processed by Deutsche Bank
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU van 27 april 2016 (‘AVG’) in werking. Deze verordening verbetert de gegevensbescherming van betrokkenen binnen de EU aanzienlijk. Als uw bank nemen we de veiligheid van persoonsgegevens zeer serieus.
--
The EU’s General Data Protection Regulation 2016/679 of 27 April 2016 (‘GDPR’) will take effect on 25 May 2018. This will significantly enhance data protection for data subjects in the European Union. As your bank, we take the security of personal data very seriously. more
April 16, 2018 Uniform Herstelkader verloopt volgens planning
Conform de planning verwacht Deutsche Bank de laatste aanbiedingsbrieven aan haar klanten eind mei 2018 te hebben verstuurd. Inmiddels zijn 588 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 443 zijn geaccepteerd. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Naar aanleiding van de verstuurde aanbiedingsbrieven zijn 5 dossiers voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 11 dossiers loopt er nog een gesprek met de klant. more
February 14, 2018 Update voortgang herbeoordeling rentederivaten
Aan alle 1.135 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop 2018 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. more
November 14, 2017 Q&A voortgang herbeoordeling rentederivaten
Aan alle 1.142 Deutsche Bank klanten die onder het Uniform Herstelkader (‘UHK’) vallen, is hiervan een bevestiging gestuurd. In de loop van november 2017 krijgen de laatste klanten die niet onder het UHK vallen daarvan een bevestiging opgestuurd. more
May 22, 2017 Insights on Cyber Security: Treasuries manage the one asset all cyber criminals are after
During the Deutsche Bank Insights on Cyber Security event Eward Driehuis, Chief Research Officer SecureLink, kicked off with a clear message “Treasuries should be vigilant, since they’re the ones managing the one asset all criminals are after. As criminal activities evolve, expect to be targeted by social engineering and hacking. Criminals want to do that one high value fraud and never come back.” more
May 15, 2017 Wijziging correspondent bank in Japanese Yen.
March 28, 2017 Advisory Day 2017: Uitwisseling verbetert dienstverlening aan Nederlandse bedrijven
Voor Dozon Bouwtechniek uit Doetinchem was dat de sleutel om maximaal te kunnen profiteren van de groeiende economie. Maar daarvoor was wel een herfinanciering nodig. Het verhaal van Emile te Dorsthorst van Dozon markeerde de opening van de derde Deutsche Bank Advisory Day op 16 maart. Zoals elk jaar stond op deze dag de spilfunctie van de adviseurs centraal. more
December 19, 2016 Uitwerking Uniform Herstel Kader rentederivaten
Vandaag heeft de Derivatencommissie de uitwerking gepresenteerd van het Uniform Herstel Kader voor de rentederivatendienstverlening aan het niet-professionele mkb. Naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een artikel gepubliceerd. more
November 02, 2016 Vol vertrouwen in de Nederlandse markt
In de oktober-editie van MT Finance licht Chief Country Officer Kees Hoving toe hoe Deutsche Bank de komende jaren haar positie in Nederland verder wil verstevigen. more
October 26, 2016 DACT Treasury Fair 2016: How to survive in a world where excess cash can cost?
Being the most important platform for local treasurers, the DACT provides the ideal setting to discuss how to manage liquidity in a new and harsher world. Preceding this event Edwin Hartog from Deutsche Bank and Reyer Kooy from Deutsche Asset Management answered questions on the changing environment. more
September 30, 2016 ‘Power house’ Philips Lighting anticipeert op fundamentele veranderingen in de markt
Hij kijkt met ‘bewondering en verwondering’ terug op de verzelfstandiging van Philips Lighting. René van Schooten was als CFO actief betrokken bij de afsplitsing van de lichttak van het Philips-concern en de beursgang van deze divisie in mei 2016. Een gesprek over de afweging onderhandse verkoop versus IPO, de dynamiek van een beursnotering en het belang van ‘win-win’ in de corporate portfolio. more
July 21, 2016 Deutsche Bank sluit zich aan bij herstelkader
Deutsche Bank sluit zich aan bij het herstelkader van de Derivatencommissie en rondt haar eigen herstelkader volgens plan deze zomer af. more
July 11, 2016 "Samen met leveranciers werken aan duurzame groei"
Jumbo groeit al zes jaar lang met dubbele cijfers. Om leveranciers te betrekken bij deze groei, besloot het familiebedrijf in 2015 om in samenwerking met Deutsche Bank een supplier finance programma op te starten. Het werd een ongekend succes. Peter van Erp, Financieel Directeur bij Jumbo, verklaart waarom het programma slaagt. more
June 23, 2016 McKinsey: ‘Fundamentele veranderingen in de olie- en gassector laten op zich wachten’
De dalende inkomsten, de volatiliteit van de prijzen en de onzekerheid over het verdere verloop dwingen olieproducenten tot voorzichtigheid en creëren een afwachtende houding waarin nieuwe initiatieven en projecten uitblijven. Maar er zijn lichtpuntjes zeggen Otto Waterlander en Diederik Nelissen van McKinsey & Company. more
May 11, 2016 Nieuwe enveloppen voor rekeningoverzichten en facturen
Na een lange en grondige voorbereiding is Deutsche Bank in Nederland voor een aantal van haar producten overgestapt naar de printservice in Duitsland: dbPrint. Sinds begin april worden via deze printservice facturen aan klanten verstuurd, inmiddels zijn ook rekeningoverzichten daaraan toegevoegd. more
April 19, 2016 Deutsche Bank sluit zich aan bij de derivatencommissie
Deutsche Bank sluit zich aan bij de onafhankelijke derivatencommissie. Deutsche Bank heeft hiertoe besloten nu uit gesprekken met de AFM is gebleken dat deelname geen beletsel is om haar eigen plan van aanpak verder uit te voeren. more
March 23, 2016 Herstelplan rentederivaten Deutsche Bank
Deutsche Bank is eind 2014 begonnen met een plan van aanpak met betrekking tot de rentederivaten bij het niet-professionele MKB. We willen u graag informeren wat wij voor onze klanten doen. more
March 16, 2016 Kees Hoving benoemd tot Chief Country Officer van Deutsche Bank in Nederland
Deutsche Bank heeft Kees Hoving met ingang van 1 april 2016 benoemd tot Chief Country Officer in Nederland en tot General Manager van Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. Hoving volgt Maarten van Berckel op, die deze functie de afgelopen zes jaar bekleedde. more
March 03, 2016 Reactie Deutsche Bank op uniform herstelkader AFM
Deutsche Bank heeft circa 700 niet-professionele MKB klanten met rentederivaten. Omdat dit een relatief beperkte groep is, hebben we al vorig jaar grote stappen kunnen zetten met ons herstel- en compensatieplan. more
February 22, 2016 Succesvolle integratie Deutsche Bank in Nederland
Op 19 februari 2016 is de overdracht van alle activiteiten van Deutsche Bank Nederland N.V. naar Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch succesvol volbracht. more
February 12, 2016 Let op voor: ‘CEO of Fake President’ fraude
Op het moment vindt regelmatig de zogenaamde ‘CEO of Fake President’ fraude plaats. We raden klanten en leveranciers aan om hierop extra alert te zijn. more
November 25, 2015 DACT Treasury Beurs 2015: risico’s navigeren en groeikansen verkennen
De negentiende editie van de DACT Treasury Beurs stond in het teken van trends in treasury, cash management en internationaal zakendoen. Deutsche Bank was dit jaar met een aantal Nederlandse én buitenlandse specialisten aanwezig om haar belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken te etaleren. more
November 19, 2015 Persbericht: Deutsche Bank supports first offshore wind project bond
Deutsche Bank’s Global Transaction Banking division has been mandated as project agent, security trustee, paying agent, account bank and registrar for the acquisition financing of the Gode Wind 1 offshore wind farm in Germany. more
October 21, 2015 Deutsche Bank Advisory Day 2015: samenwerken is dé succesfactor
In 2014 zocht Deutsche Bank op de Advisory Day samen met financieel adviseurs naar financieringsoplossingen voor klanten. Dit jaar bouwde de bank daarop voort door klanten zelf aan het woord te laten over hun financieringskeuzes en wat zij verwachten van adviseurs en banken in een (her)financieringstraject. more
October 07, 2015 Persbericht: Young Talent Award voor Lucie Horsch
Blokfluittiste Lucie Horsch is de winnares van de vierde Concertgebouw Young Talent Award, een gezamenlijk initiatief van Deutsche Bank en Het Koninklijk Concertgebouw. Deze prijs voor jong talent wordt uitgereikt tijdens Het Concertgebouw Diner op 19 januari 2016. more
September 10, 2015 Verandering in het management van Deutsche Bank Nederland N.V.
Met ingang van 10 september 2015 is Burkhard Ziegenhorn benoemd als Chairman van de Managing Board van Deutsche Bank Nederland N.V. en neemt in die hoedanigheid de rol van CEO van Deutsche Bank Nederland N.V. over van Kees Hoving. more
August 03, 2015 Deutsche Bank integreert juridische entiteiten in Nederland
Onder voorbehoud van toestemming van De Nederlandsche Bank zal Deutsche Bank alle activiteiten van Deutsche Bank Nederland N.V. onderbrengen in de Nederlandse kantoren van Deutsche Bank AG. De integratie vormt de afronding van de acquisitie van delen van ABN AMRO in 2010. more
July 30, 2015 Deutsche Bank reports second quarter 2015 net income of EUR 818 million
Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) today reported second quarter results. Group net revenues rose 17% from the prior year, to EUR 9.2 billion with noninterest expenses 17% higher at EUR 7.8 billion. Income before income taxes was EUR 1.2 billion in 2Q2015, compared with EUR 917 million in 2Q2014. more
June 16, 2015 Voorspelbaar samenwerken vanuit één gedeeld, stabiel systeem
‘Supply Chain Finance verbindt toeleveranciers en afnemers in een waardeketen waarbij elke partij ruimte krijgt om zich meer op de eigen kracht te concentreren’, met deze insteek geeft Bas Marteijn Hoofd Trade Finance Benelux bij Deutsche Bank diepte aan een systeem dat nog wel eens wordt gezien als een technische oplossing. more
April 08, 2015 Deutsche Bank ABF Advisory Day 2015: Working Capital Solutions voor SME-ondernemingen
De Deutsche Bank ABF Advisory Day 2015 op 10 maart in Nieuwegein stond in het teken van samen met advisors nadenken over financieringsoplossingen voor SME-ondernemingen. more
March 31, 2015 Herbeoordeling passendheid rentederivaten
De AFM is in 2014 een onderzoek gestart naar de rentederivaten die banken hebben afgesloten bij het niet-professionele MKB. Bij het onderzoek zijn zes banken betrokken die in totaal zo’n 17.000 rentederivaten in portefeuille hebben. Al deze rentederivaten worden door de banken herbeoordeeld. Op 31 maart heeft de AFM een voortgangsrapportage gepubliceerd over de herbeoordeling. more
March 26, 2015 AFM onderzoek Risk Management Advisory (RMA) (Bijzonder Beheer)
De AFM heeft een verkennend onderzoek gedaan bij de bijzonder beheerafdelingen van banken, die kredieten voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) behandelen. De resultaten van dat onderzoek heeft zij vanochtend gepubliceerd. more
March 16, 2015 Deutsche Bank closes USD 50 million Essential Capital Consortium fund
Deutsche Bank’s Global Social Finance Group today announced the closing of the Essential Capital Consortium (ECC), a five-year USD 50 million social enterprise fund, which is part of its family of social impact funds first launched in 2005. more
March 16, 2015 Deutsche Bank verwacht verdere devaluatie van euro en kapitaalvlucht uit Europa
In het Deutsche Bank Markets Research rapport ‘Euroglut here to stay: trillions of outflows to go’ stelt analist George Saravelos dat Euroglut sneller realiteit is geworden dan werd verwacht. more
March 11, 2015 Deutsche Bank statement regarding the Federal Reserve’s 2015 DFAST and CCAR results
Deutsche Bank Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) today responded to the announcement by the Board of Governors of the Federal Reserve of the 2015 results of the Dodd Frank Act Stress Test and Comprehensive Capital Analysis and Review processes. more
February 24, 2015 Supply chain finance met Duitse degelijkheid
Supplier finance is een vorm van supply chain finance. In voor- en tegenspoed hebben al vele afnemers en leveranciers ervaren dat het genereren van meer werkkapitaal door supplier finance prima werkt. more
February 24, 2015 Focus op de Supply Chain: Sturen op partnerships of kiezen voor kostprijs?
In de keuze voor een nieuwe leverancier of afnemer is de kostprijs een vaak gehanteerd criterium. Maar is sturen op een prijsprikkel wel in het belang van de eigen organisatie? Zijn in een snel veranderende wereld stabiele en transparante partnerships in de supply chain niet van groter belang? more
January 29, 2015 Deutsche Bank reports fourth quarter 2014 net income of EUR 441 million
Deutsche Bank (XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) today reported results for the full year 2014 as well as 4Q2014. more
January 19, 2015 Deutsche Bank Solar Outlook 2015
Deutsche Bank Markets Research verwacht in 2015 een stijging in het investeringsvolume in zonne-energie en een verbetering van de ‘cost competitiveness’ van zonne-energie in vergelijking met andere energiesectoren. more
January 14, 2015 Persbericht: Deutsche Bank executes the first two-way Renminbi cash sweep in Shanghai under PBoC’s nationwide cross-border scheme
Deutsche Bank Global Transaction Banking kondigde vandaag aan dat het voor Koninklijke DSM NV de eerste succesvolle two-way Renminbi (RMB) cash sweep in Shanghai heeft uitgevoerd sinds PBoC’s RMB cross-border pilot werd uitgebreid naar ‘nationwide’ in november 2014. more
January 12, 2015 Beste Trade Finance Provider in Nederland
Deutsche Bank in Nederland heeft de hoogste onderscheiding ontvangen in de Euromoney Trade Finance Survey 2015. Wereldwijd behaalde Deutsche Bank in totaal twintig nummer 1-posities, waaronder in de categorie ‘Best Global Trade Finance Provider’. more
Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2018 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main