Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Actueel nieuws

31 mei 2018

Uniform Herstelkader nadert afronding

Deutsche Bank heeft het grootste gedeelte van de aanbiedingsbrieven eind mei verstuurd. Op basis van de huidige planning volgt in juni het restant van de aanbiedingsbrieven. Dit betreffen veelal complexe(re) dossiers en/of dossiers waar nog informatie van klanten ontbreekt. De klanten die per eind mei geen aanbiedingsbrief hebben ontvangen, worden hierover geïnformeerd.

Inmiddels zijn 759 aanbiedingsbrieven verstuurd waarvan er 579 zijn geaccepteerd door onze klanten. De overige acceptaties worden in de komende weken verwacht aangezien klanten 12 weken de tijd hebben om het aanbod te accepteren. Naar aanleiding van de verstuurde aanbiedingsbrieven zijn 5 dossiers voorgelegd aan de Geschillencommissie Derivaten. In 9 dossiers loopt er nog een gesprek met de klant.

De uitvoering van het Uniform Herstelkader (UHK) is een bijzonder complex, intensief en tijdrovend proces, met als belangrijkste doel om klanten zo snel mogelijk een passende aanbieding te doen in lijn met de afspraken, zoals binnen het UHK gemaakt. De beoordeling en controle van een dossier neemt gemiddeld 4 tot 6 weken in beslag voordat klanten geïnformeerd kunnen worden met een aanbiedingsbrief.

De werkzaamheden die door Deutsche Bank worden uitgevoerd in het kader van UHK, worden ook gecontroleerd door een Externe Dossier Beoordelaar (EDB). De EDB geeft assurance aan Deutsche Bank en de toezichthouder (AFM) dat het UHK op een correcte wijze voor onze klanten is uitgevoerd.

De volgende mijlpalen zijn bereikt:

402 klanten vallen buiten scope van het UHK

Afgerond: In 9 gevallen loopt er een gesprek

729 klanten hebben een voorschot aangeboden gekregen

Afgerond

1141 klanten in scope van het UHK zijn geïnformeerd:

Afgerond

- waarvan 225 klanten die onder Bijzonder Beheer vallen een aanbiedingsbrief hebben ontvangen

Afgerond

- waarvan 186 klanten met een lopend derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen

In 8 dossiers loopt nog een gesprek

- waarvan 348 klanten met een beëindigd derivaat een aanbiedingsbrief hebben ontvangen

Afgerond

- in 374 beëindigde dossiers loopt nog een beoordeling*

* Aantal rekendossiers in het proces met de externe dossierbeoordelaar: 142

* Aantal brieven in het proces met de externe dossierbeoordelaar: 232

Looptback

Footer Navigation:
Last Update: 4.8.2020
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main