Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

17 juli 2012

Global economic outlook: Tegenwind neemt toe

We hebben onze global forecast voor 2012 met drie tiende procent naar beneden bijgesteld en voor 2013 met vier tiende. De forecasts voor zowel de eurozone als de VS zijn iets meer verlaagd dan het wereldwijde gemiddelde, voor snel groeiend Azië significant meer, en voor Japan behoorlijk minder. Deze herzieningen reflecteren voor een groot deel de toegenomen onzekerheid die gerelateerd is aan de euro. De gevolgen hiervan zijn wereldwijd merkbaar, zoals blijkt uit de wereldwijde toename van risico-aversie en in het bijzonder uit de daling van import naar de eurozone, waarvan het volume grofweg gelijk is aan dat naar de VS.

Lees meer op onze global website in het Engels.back

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main