Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

07 maart 2011

Talent to the top

Deutsche Bank ondertekent charter van Talent naar de top. Met het Charter Talent naar de Top (ofwel ‘het Charter’) wil men een hogere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties bereiken. De kracht van talent naar de Top zit vooral in haar eigen diverse netwerk: TopMannen & TopVrouwen! De Stichting Talent naar de Top streeft er naar een platform en podium te bieden voor het leggen van relaties. 

Ook wil zij kennisdeling en -ontwikkeling aanmoedigen en op gang te brengen. Ze organiseert voor haar ondertekenaars verschillende evenementen waarbij de bevordering van m/v diversiteit centraal staat. Denk hierbij aan HR / Diversity bijeenkomsten waarbij telkens een ander diversiteitthema aan de orde komt. HR professionals krijgen tijdens deze bijeenkomsten handvatten aangereikt om constructief verder te gaan met hun diversiteitbeleid.

Het Charter is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen VNO-NCW, de FNV, de SER en vertegenwoordigers van bedrijven, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Economische Zaken.back

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main