Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

10 januari 2013

Persbericht: Deutsche Bank kondigt voorgenomen benoeming aan van nieuwe CEO Deutsche Bank Nederland N.V.

- Scroll down for English -

Deutsche Bank heeft vandaag aangekondigd dat zij voornemens is de heer Kees Hoving te benoemen tot Chief Executive Officer van Deutsche Bank Nederland N.V. en Hoofd Global Transaction Banking (GTB) Nederland. De voorgenomen benoeming is ter goedkeuring voorgelegd aan De Nederlandsche Bank (DNB). Tevens is de benoeming ter consultatie voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Deutsche Bank Nederland N.V..

De heer Hoving (43 jaar) wordt de opvolger van Harold Leenen die gevraagd is om een andere functie binnen Deutsche Bank te gaan vervullen. De benoeming van de heer Hoving als Chief Executive Officer van Deutsche Bank Nederland N.V. is definitef na goedkeuring van DNB. 

De heer Hoving heeft meer dan 15 jaar ervaring in de financiële sector. Sinds begin 2010 is hij werkzaam bij Deutsche Bank. Thans is hij verantwoordelijk voor de Trade Finance en Cash Management Corporates activiteiten in Duitsland. Daarvoor was hij in diverse rollen werkzaam voor Royal Bank of Scotland (RBS), onder andere als hoofd Global Transaction Services Netherlands.

Kees Hoving rapporteert als CEO rechtstreeks aan de Raad van Commissarissen van Deutsche Bank Nederland N.V.. Hij werkt nauw samen met Maarten van Berckel, die als Chief Country Officer van Deutsche Bank eindverantwoordelijk is voor alle activiteiten in Nederland.

Werner Steinmüller, hoofd van Deutsche Bank Global Transaction Banking, lid van het Executive Committee van Deutsche Bank Group en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Deutsche Bank Nederland N.V. : “Wij zijn bijzonder verheugd dat wij Kees Hoving bereid hebben gevonden om Deutsche Bank Nederland N.V. te gaan leiden. Wij hebben onze strategische focus voor de Nederlandse markt aangescherpt en wij zijn ervan overtuigd dat Kees als nieuwe CEO en Hoofd GTB Nederland een leidende rol zal spelen bij het realiseren van onze ambities op de Nederlandse markt.”

“Harold Leenen heeft een belangrijke rol gespeeld in de overname en integratie van de in 2010 overgenomen delen van ABN AMRO. Nu deze integratie is afgerond, is het voor hem een juist moment om een nieuwe uitdaging binnen Deutsche Bank aan te gaan. Wij bedanken Harold voor alles wat hij voor Deutsche Bank Nederland N.V. betekend heeft en wensen hem veel succes in zijn nieuwe rol.”

Voor meer informatie:

Deutsche Bank Nederland  
Press & Media Relations   
Saskia Huuskes      
Telefoon: 020 798 1863 or 06 25350855  
E-Mail: saskia.huuskes@db.com 

---

Deutsche Bank today announced its intention to appoint Kees Hoving as Chief Executive Officer of Deutsche Bank Nederland N.V. and Head of Global Transaction Banking (GTB) in the Netherlands. The proposed appointment is subject to approval by De Nederlandsche Bank (Dutch Central Bank) and has been submitted for consultation to the Works Council of Deutsche Bank Nederland N.V..

Kees Hoving (43) will succeed Harold Leenen who has been invited to take up another role within Deutsche Bank. The appointment of Kees Hoving as Chief Executive Officer of Deutsche Bank Nederland N.V. is definitive on approval by the Dutch Central Bank.

Mr. Hoving has more than 15 years of experience in the financial sector. He has worked for Deutsche Bank since 2010 and is currently responsible for Trade Finance and Cash Management Corporates activities in Germany. Previously he worked in various roles for Royal Bank of Scotland (RBS), including as Head of Global Transaction Services Netherlands.

As CEO, Kees Hoving will report directly to the Supervisory Board of Deutsche Bank Nederland N.V. He will work closely with Maarten van Berckel, who as Deutsche Bank Chief Country Officer, is ultimately responsible for all activities in the Netherlands.

Werner Steinmüller, Head of Deutsche Bank Global Transaction Banking, member of the Executive Committee of Deutsche Bank Group and chairman of the supervisory board of Deutsche Bank Nederland N.V., said, “We are delighted that Kees Hoving will lead Deutsche Bank Nederland N.V. We have recently sharpened our strategic focus in the Dutch market and are convinced that Kees, as new CEO and head of GTB in the Netherlands, will play a leading role in us achieving our ambitions in the Dutch market.”

“Harold Leenen has played an important role in the acquisition and integration of the businesses we acquired from ABN Amro in 2010. Now the integration is complete, it is the right time for him to embark on a new challenge within Deutsche Bank. We thank Harold for all he has done for Deutsche Bank Nederland N.V. and we wish him every success in his new role.”

Media contact:

Deutsche Bank Nederland
Press & Media Relations
Saskia Huuskes
Telephone: +31 (0) 20 798 18 63 or +31 (0)6 253 50 855
E-mail: saskia.huuskes@db.comback

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main