Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

11 april 2013

Aanscherping strategische focus van Deutsche Bank in Nederland

In december 2012 heeft Deutsche Bank in Nederland aangekondigd dat zij haar focus gaat aanscherpen en haar organisatie stroomlijnen. Dit in het licht van de economische situatie en de gewijzigde regelgeving waar de financiële sector mee te maken heeft. Deutsche Bank gaat zich in Nederland als internationale zakenbank nog sterker focussen op bedrijven en organisaties die behoefte hebben aan geavanceerde bankproducten en -diensten, zoals handelsfinanciering, cash management solutions en structured finance.

De maatregelen die voortvloeien uit deze aangescherpte focus hebben gevolgen voor de in 2010 van ABN AMRO overgenomen bedrijfsonderdelen die in de Nederlandse markt actief zijn onder de naam Deutsche Bank Nederland N.V. Kantoren worden samengevoegd, de service en producten worden aangepast en we gaan afscheid nemen van een deel van onze klanten en medewerkers. Dit stelt ons in staat om ons meer toe te leggen op klanten die optimaal kunnen profiteren van ons internationale netwerk, kennis en ervaring.

Wat betekent dit voor onze klanten?

Al onze klanten ontvangen in de week van 15 april 2013 een brief waarin wij onze aangescherpte focus toelichten. Met de klanten voor wie Deutsche Bank Nederland N.V. niet langer de geschikte bank is, nemen wij de komende maanden contact op om de overstap naar een andere bank te bespreken.

Deutsche Bank is zich er van bewust dat klanten tijd en energie moeten steken in een overstap naar een andere bank en wij betreuren het dat klanten hiervan hinder ondervinden. Wij vinden het echter van belang om zo transparant mogelijk te zijn over onze dienstverlening nu en in de toekomst.

Van de klanten van wie wij afscheid willen nemen, heeft een klein deel een lening of kredietfaciliteit. Met deze groep klanten, die wij in beginsel in de toekomst geen lening of kredietfaciliteiten meer bieden, gaan wij de komende maanden in gesprek hoe wij gezamenlijk in alle redelijkheid tot een passende oplossing kunnen komen. Indien een klant met zijn gehele leningenpakket wil overstappen naar een andere bank en hier volgens de voorwaarden een boeterente voor moet betalen, dan is dit onderwerp van gesprek.back

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main