Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

10 januari 2014

Banken streven onverminderd naar overgang op IBAN per 1 februari 2014

De Nederlandse Banken hebben kennisgenomen van het voorstel van de Europese Commissie om de deadline van 1 februari 2014 voor de overgang op de SEPA-standaarden te handhaven, maar een additionele overgangstermijn van zes maanden in te voeren waarin betalingen volgens de huidige nationale standaarden door banken nog geaccepteerd mogen worden. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, dit voorstel door het Europese Parlement en de Raad van Ministers zal worden aangenomen.

De Nederlandse banken constateren dat, anders dan in sommige andere Europese landen, de migratie in Nederland al vergevorderd is. De banken blijven dan ook onverminderd streven naar voltooiing van de overgang op de SEPA-standaarden per 1 februari 2014. Ook de Europese Centrale Bank heeft alle marktpartijen opgeroepen om de migratie per die datum af te ronden.

De consequenties van dit voorstel op de reeds gemaakte klantmigratie planningen worden nu geïnventariseerd.

Op de website van Betaalvereniging Nederland en de websites van de banken zal additionele informatie gepubliceerd worden.back

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main