Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

30 september 2014

Advisors en Deutsche Bank zoeken samen financieringsoplossingen voor klanten

‘Wij zijn fan van adviseurs, ík ben fan van adviseurs.’ Met die woorden opende Kees Hoving de Advisory Day op 11 september in Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. En dat was geen loze kreet van de CEO van Deutsche Bank Nederland NV: ‘Als wij bij een klant zitten en er is een adviseur bij betrokken dan is de kans groot dat we een goed, inhoudelijk, professioneel gesprek hebben. Dat is waar het om gaat: samen hebben wij klanten meer te bieden.’

Meer dan 50 adviseurs van financiële adviesbureaus kwamen samen in Baarn om mee te praten over ‘Alternatieve financieringen voor de Mid Cap’. Een onderwerp dat zeer in de belangstelling staat nu  financiering over het algemeen een stuk ingewikkelder is dan in het verleden en het belangrijk is om met klanten te kijken naar de totale funding strategie van een bedrijf.

Geanimeerde discussie
Dat is ook waarin de aanwezige Deutsche Bank medewerkers en advisors elkaar vonden. In drie break out sessies werden afwisselend alle aanwezigen door specialisten van Deutsche Bank bijgepraat over alternatieven voor werkkapitaalfinanciering, operational excellence en het optimaliseren van de fundingstrategie. Sessies die in alle gevallen ook leidde tot geanimeerde uitwisseling over dat gezamenlijke doel: het inzetten van de best mogelijke financiering voor klanten (klik op de afbeeldingen hieronder voor videosfeerverslagen van de Advisory Day en de afzonderlijke break out sessies).

Intern beginnen
In de discussies bleek dat een financieringsstroom soms wel met een kwart kan worden verminderd door eerst goed intern te kijken en de juiste vragen te stellen. Waar liggen de middelen precies? Hoe organiseert een bedrijf zijn geldstromen? Wat is de timing van die geldstromen? Door dat beter af te stemmen kan de financieringsbehoefte worden afgebouwd en werkkapitaal worden gecreëerd waarmee het bedrijf weer een financiering kan doen.

Onderling vertrouwen
Aan het begin van de middag had de CFO van de Accell Groep, Hielke Sybesma, een toelichting gegeven op hoe zijn bedrijf het financieringstraject is doorlopen en welke keuzes daarin werden gemaakt. Ook hij ziet toegevoegde waarde in de samenwerking tussen advisors en banken.

Aan het einde van zijn opening stelde Kees Hoving het zo: ‘We zullen zo van Hielke Sybesma van Accell horen wat zijn denkrichtingen zijn en waarom zij een adviseur in de arm hebben genomen. Als ik daarop vooruit mag lopen denk ik dat de boodschap zal zijn: de adviseur moet de bank onder de duim houden… en daar ben ik het helemaal mee eens. Als het goed is, weet de adviseur als geen ander wat een klant nodig heeft. En weet hij ook welke bank het beste past bij die behoefte of bij een specifiek deel van die behoefte. Een klant vertrouwt zijn adviseur en de adviseur moet de bank vertrouwen waarmee hij aan tafel zit. Daar gaat het om.’

Bijlageback

Footer Navigation:
Last Update: 18.12.2014
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main