Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

16 oktober 2014

Rentederivaten bij Deutsche Bank

Zakelijke klanten – waaronder mkb ondernemers – moeten vaak een variabele rente betalen voor hun lening. Om het risico van een stijgende rente te vermijden, kunnen zakelijke klanten een rentederivaat afsluiten. Een voorbeeld van een rentederivaat is een renteswap. Bij een renteswap ruilt de klant een variabele rente voor een vaste rente. Veel zakelijke klanten hebben om het renterisico af te dekken een rentederivaat afgesloten en doen dat nog steeds. Ook klanten van Deutsche Bank.

De rente is de laatste jaren gedaald. Klanten blijven beschermd tegen een rentestijging maar dat is nu niet aan de orde. De lage rente heeft gevolgen voor klanten die hun rentederivaat eerder dan afgesproken beëindigen. Door het vroegtijdig beëindigen, moeten klanten de marktwaarde van hun rentederivaat afrekenen. Dat kan het best vergeleken worden met de boeterente die betaald moet worden wanneer een consument tijdens de rentevasteperiode zijn lening aflost. De marktwaarde van het rentederivaat is vanwege de lage rente negatief. Dat betekent dat de klant een bedrag aan zijn bank moet betalen als hij zou besluiten eerder dan afgesproken het rentederivaat te beëindigen.

Deutsche Bank is op dit moment aan het onderzoeken of zakelijke klanten goed geïnformeerd en geadviseerd zijn over de risico's van rentederivaten. En als dat nodig is, zal Deutsche Bank in overleg gaan met klanten die een probleem hebben.

Hier vindt u meer informatie over rentederivaten.

Heeft u een rentederivaat bij Deutsche Bank afgesloten en heeft u daar vragen over? Dan kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer: 020-555 4882.back

Footer Navigation:
Last Update: 4.11.2015
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main