Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Nieuws

24 februari 2015

Focus op de Supply Chain: Sturen op partnerships of kiezen voor kostprijs?

In de keuze voor een nieuwe leverancier of afnemer is de kostprijs een vaak gehanteerd criterium. Maar is sturen op een prijsprikkel wel in het belang van de eigen organisatie? Zijn in een snel veranderende wereld stabiele en transparante partnerships in de supply chain niet van groter belang? Hoe maak je als CFO hierin strategische keuzes? In dit artikel formuleren Rutger van Rossum en Rutger Teyler van Hall van Deutsche Bank een antwoord op deze vragen en denken ze samen na over de supply chain van de toekomst.

                     

De supply chain, of in het Nederlands: ‘de toeleveringsketen’, is een vaakgebruikt begrip met uiteenlopende definities. Voor Rutger van Rossum is het: ‘Een netwerk van organisaties, mensen en activiteiten die producten en/of informatie uitwisselen met als doel om een eindproduct of dienst te kunnen aanbieden.’ Rutger Teyler van Hall voegt daaraan toe: ‘Het is het ecosysteem van suppliers en suppliers van suppliers.’ Beiden merken in hun werkveld – Van Rossum bij Mid Caps en Van Hall bij Large Caps – dat dit ‘netwerk’ of ‘ecosysteem’ de laatste jaren aan grote verandering onderhevig is.

Het hele artikel is hieronder als PDF te downloaden.

Bijlage
Focus op de Supply Chain: Sturen op partnerships of kiezen voor kostprijs?

Meer informatieback

Footer Navigation:
Last Update: 24.2.2015
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main