Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Afronding

Afronding strategische heroriëntatie Deutsche Bank in Nederland eind 2013

In december 2012 heeft Deutsche Bank aangekondigd dat zij haar strategische focus in Nederland aanscherpt en de organisatie stroomlijnt. Deze aanpassing zal eind 2013 volgens plan worden afgerond.

Deutsche Bank richt zich in Nederland op bestaande en nieuwe klanten in commercial banking en in het institutionele en grootzakelijke segment, met dienstverlening op het gebied van bijvoorbeeld handels- en werkkapitaalfinanciering, international cash- en valutamanagement en structured finance.

Recente transacties met nieuwe Mid Cap en Large Cap klanten bevestigen het succes van de aanscherping van de focus in de Nederlandse markt.

In april 2013 heeft Deutsche Bank Nederland N.V. aan 18.000 van haar 23.000 klanten aangegeven dat zij voor hen in de toekomst niet meer de juiste bank is. Van die 18.000 klanten, hebben 4.000 klanten een langlopende lening. Zolang deze leningen lopen, kunnen deze klanten bij de bank blijven.

De verwachting is dat eind 2013 97 procent van de overige 14.000 klanten is overgestapt naar een andere bank of in goed overleg een regeling heeft getroffen over de beëindiging van de relatie op langere termijn.

Met de resterende groep klanten verwacht Deutsche Bank eind 2013 tot een passende oplossing te komen.

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over de strategische heroriëntatie van Deutsche Bank in Nederland.

Waarom concentreert Deutsche Bank de dienstverlening in drie kantoren?

Klanten bezoeken de kantoren van Deutsche Bank niet of nauwelijks en in het huidige economische klimaat moeten we blijven kijken naar mogelijkheden om ons business model aan te scherpen. De dienstverlening aan klanten verandert niet ten opzichte van de aanpak die in december 2012 is aangekondigd.

Wat betekent de aanscherping van eind 2013 concreet?

Deutsche Bank zal in 2014 haar dienstverlening in Nederland gaan aanbieden vanuit drie regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Vijf lokale kantoren worden in de loop van 2014 gesloten. Door de integratie van kantoren en de efficiëntiemaatregelen die in het verlengde hiervan worden doorgevoerd in de organisatie, zullen ook arbeidsplaatsen vervallen in 2014.

Was de strategische heroriëntatie niet succesvol?

De afgelopen periode heeft aangetoond dat met de strategische heroriëntatie de juiste weg is ingeslagen. Dit wordt onderstreept door recente acquisities van nieuwe Mid Cap en Large Cap klanten. In het huidige economische klimaat kunnen we echter geen kansen laten liggen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. We willen zo snel mogelijk een duurzame winstgevende operatie realiseren om de toekomst zeker te stellen voor onze klanten en collega’s.

Hebben de vorige wijzigingen wel voldoende tijd gekregen om effect te hebben?

Deze aanscherping van eind 2013 is een vervolg op de strategische heroriëntatie en de eerder aangekondigde maatregelen. De afgelopen maanden is gebleken dat we nog meer efficiëntie voordelen kunnen behalen. Zolang we een landelijk gespreide dienstverlening kunnen bieden, kunnen we lokale kantoren sluiten en daarmee een aanzienlijke efficiëntieslag maken.

Hoe wordt Deutsche Bank in Nederland weer winstgevend?

Met deze stap zetten we een solide organisatie neer die bestand is tegen de onrust op de financiële markten en die een propositie heeft die voor onze klanten grote onderscheidende waarde heeft. Nederland is een ondernemend en internationaal gefocust land waar Deutsche Bank al meer dan 100 jaar succesvol actief is op de grootzakelijke en institutionele markt. Ook aan het middenzakelijke segment kan Deutsche Bank unieke toegevoegde waarde bieden met handels- en werkkapitaalfinanciering, international cash management en structured finance.

Heeft Deutsche Bank in 2010 een fout gemaakt of was het aldoor de bedoeling om alleen een klein stuk van de acquisitie over te houden?

Destijds is de overname een weloverwogen keuze geweest. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om in een keer bepaalde marktpositie te verkrijgen, dat was ons op eigen kracht niet gelukt. Op dat moment dachten wij onze propositie voor SME verder te kunnen uitbreiden. Wel was vanaf het begin duidelijk dat wij meer toegevoegde waarde zouden hebben voor organisaties met internationale ambities of behoefte aan geavanceerde bancaire producten in de groot- en middenzakelijke markt.

Trekt Deutsche Bank zich terug uit Nederland?

We stoppen niet met onze activiteiten in Nederland. Nederland is een ondernemend en internationaal gefocust land waar Deutsche Bank al meer dan 100 jaar succesvol actief is op de grootzakelijke en institutionele markt. Ook aan het middenzakelijke segment kan Deutsche Bank unieke toegevoegde waarde bieden met handels- en werkkapitaalfinanciering, international cash management en structured finance.

Hoeveel klanten waar Deutsche Bank afscheid van wil nemen, zijn overgestapt?

In oktober 2013 was ruim tweederde van de betrokken klanten al overgestapt naar een andere bank.

Wordt er afscheid genomen van nog meer klanten?

Nee, wij gaan niet van nog meer klanten afscheid nemen. De maatregelen zijn een interne aanscherping waarmee een verdere efficiëntieslag gemaakt wordt.

Wat betekent deze reorganisatie van eind 2013 voor klanten?

Deze aanscherping heeft geen gevolgen voor klanten anders dan dat de meeste SME klanten in 2014 andere contactgegevens zullen krijgen. Alle klanten behouden een vaste contactpersoon bij de bank.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
+31 (0)20 798 1700 of e-mailadres kccamsterdam@db.com.

Footer Navigation:
Last Update: 13.2.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main