Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Vervolg

Vervolg strategische heroriëntatie Deutsche Bank in Nederland december 2013

In december 2012 heeft Deutsche Bank in Nederland aangekondigd dat ze zich, als gevolg van de veranderende omstandigheden op economisch, financieel en politiek vlak, zal richten op die klanten waarvoor toegevoegde waarde gecreëerd kan worden in het grootzakelijke en middenzakelijke segment. In 2013 zijn kantoren samengevoegd en is afscheid genomen van medewerkers. Daarnaast heeft Deutsche Bank Nederland N.V. in april 2013 aangegeven dat zij voor 18.000 van haar 23.000 klanten in de toekomst niet meer de juiste bank is. De reorganisatie verloopt volgens plan. Ruim tweederde van de betrokken klanten is al overgestapt naar een andere bank.

Op 31 oktober heeft Deutsche Bank aangekondigd dat ze haar dienstverlening zal concentreren in drie regionale kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Gebleken is dat het aanhouden van een lokaal kantorennetwerk niet noodzakelijk is voor klanten en in het huidige economische klimaat moet de bank blijven kijken naar mogelijkheden om het business model aan te scherpen. Vijf lokale kantoren worden in de loop van 2014 gesloten. De dienstverlening aan klanten verandert niet ten opzichte van de aanpak die in december vorig jaar is aangekondigd. Alle klanten behouden een vaste contactpersoon. Door de integratie van kantoren en de efficiëntiemaatregelen die in het verlengde hiervan worden doorgevoerd in de organisatie, zullen wel arbeidsplaatsen vervallen.

Onderstaand een aantal veelgestelde vragen over het vervolg op de strategische heroriëntatie van Deutsche Bank in Nederland.

Waarom concentreert Deutsche Bank de dienstverlening in drie kantoren?

Klanten bezoeken de kantoren van Deutsche Bank niet of nauwelijks en in het huidige economische klimaat moeten we blijven kijken naar mogelijkheden om ons business model aan te scherpen. De dienstverlening aan klanten verandert niet ten opzichte van de aanpak die in december vorig jaar is aangekondigd.

Wat betekent de aanscherping concreet?

Deutsche Bank zal in 2014 haar dienstverlening in Nederland gaan aanbieden vanuit drie regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Vijf lokale kantoren worden in de loop van 2014 gesloten. Door de integratie van kantoren en de efficiëntiemaatregelen die in het verlengde hiervan worden doorgevoerd in de organisatie, zullen ook arbeidsplaatsen vervallen in 2014.

Was de strategische heroriëntatie niet succesvol?

De afgelopen periode heeft aangetoond dat met de strategische heroriëntatie de juiste weg is ingeslagen. Dit wordt onderstreept door recente acquisities van nieuwe Mid Cap en Large Cap klanten. In het huidige economische klimaat kunnen we echter geen kansen laten liggen om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. We willen zo snel mogelijk een duurzame winstgevende operatie realiseren om de toekomst zeker te stellen voor onze klanten en collega’s.

Hebben de vorige wijzigingen wel voldoende tijd gekregen om effect te hebben?

Deze aanscherping is een vervolg op de strategische heroriëntatie en de eerder aangekondigde maatregelen. De afgelopen maanden is gebleken dat we nog meer efficiëntie voordelen kunnen behalen. Zolang we een landelijk gespreide dienstverlening kunnen bieden, kunnen we lokale kantoren sluiten en daarmee een aanzienlijke efficiëntieslag maken.

Hoe wordt Deutsche Bank in Nederland weer winstgevend?

Met deze stap zetten we een solide organisatie neer die bestand is tegen de onrust op de financiële markten en die een propositie heeft die voor onze klanten grote onderscheidende waarde heeft. Nederland is een ondernemend en internationaal gefocust land waar Deutsche Bank al meer dan 100 jaar succesvol actief is op de grootzakelijke en institutionele markt. Ook aan het middenzakelijke segment kan Deutsche Bank unieke toegevoegde waarde bieden met handels- en werkkapitaalfinanciering, international cash management en structured finance.

Is dit de laatste reorganisatie?

Dit is de laatste stap in een traject om in zeer ingewikkelde externe omstandigheden een goed bancair alternatief neer te zetten voor traditionele Nederlandse banken voor Nederlandse bedrijven met internationale ambities. Wij zijn er van overtuigd dat we met de huidige aanpassingen in onze organisatie en bedieningsmodel klaar zijn voor de toekomst.

Heeft Deutsche Bank in 2010 een fout gemaakt of was het aldoor de bedoeling om alleen een klein stuk van de acquisitie over te houden?

Destijds is de overname een weloverwogen keuze geweest. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om in een keer bepaalde marktpositie te verkrijgen, dat was ons op eigen kracht niet gelukt. Op dat moment dachten wij onze propositie voor SME verder te kunnen uitbreiden. Wel was vanaf het begin duidelijk dat wij meer toegevoegde waarde zouden hebben voor organisaties met internationale ambities of behoefte aan geavanceerde bancaire producten in de groot- en middenzakelijke markt.

Trekt Deutsche Bank zich terug uit Nederland?

We stoppen niet met onze activiteiten in Nederland. Nederland is een ondernemend en internationaal gefocust land waar Deutsche Bank al meer dan 100 jaar succesvol actief is op de grootzakelijke en institutionele markt. Ook aan het middenzakelijke segment kan Deutsche Bank unieke toegevoegde waarde bieden met handels- en werkkapitaalfinanciering, international cash management en structured finance.

Hoeveel klanten waar Deutsche Bank afscheid van wil nemen, zijn overgestapt?

Ruim tweederde van de betrokken klanten is al overgestapt naar een andere bank.

Wordt er afscheid genomen van nog meer klanten?

Nee, wij gaan niet van nog meer klanten afscheid nemen. De maatregelen zijn een interne aanscherping waarmee een verdere efficiëntieslag gemaakt wordt.

Wat betekent deze reorganisatie voor klanten?

Deze aanscherping heeft geen gevolgen voor klanten anders dan dat de meeste SME klanten in 2014 andere contactgegevens zullen krijgen. Alle klanten behouden een vaste contactpersoon bij de bank.


Meer informatie

Neem voor meer informatie over uw specifieke situatie contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer
+31 (0)20 798 1700 of e-mailadres kccamsterdam@db.com.

Footer Navigation:
Last Update: 7.3.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main