Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Historie

De geschiedenis van Deutsche Bank in Nederland is beknopt samen te vatten als de eenwording van de Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co, de Nederlandse branche van Deutsche Bank en uiteindelijk een aantal zakelijke onderdelen van ABN AMRO Bank N.V.

In het overzicht op deze pagina’s komt u verschillende mijlpalen uit de historie van Deutsche Bank, H. Albert de Bary & Co. en ABN AMRO Bank N.V. tegen. Een volledig historisch overzicht van Deutsche Bank wereldwijd kunt u vinden op de website van de Historical Association of Deutsche Bank.

 

2015 - heden

Aangezien Deutsche Bank ernaar streeft om wereldwijd zo veel als mogelijk vanuit branches te opereren, wordt in 2015 besloten om in Q1 van 2016 alle activiteiten van Deutsche Bank Nederland NV onder te brengen in de Nederlandse kantoren van Deutsche Bank AG. De integratie vormt de afronding van de acquisitie van delen van ABN AMRO in 2010.

Als grootste internationale bank in Nederland, met ruim 800 medewerkers, speelt Deutsche Bank AG een belangrijke rol in het faciliteren van Nederlandse bedrijven bij complexe en grensoverschrijdende financiële vraagstukken. De bank biedt de Nederlandse markt Investment Banking, Commercial Banking, Asset Management en Wealth Management.

In 2015 heeft de bank haar rol in Nederland opnieuw versterkt met belangrijke transacties voor toonaangevende Nederlandse bedrijven in alle segmenten waarin zij actief is. Het is de uitdrukkelijke strategie van Deutsche Bank om haar aanwezigheid en dienstverlening in Nederland de komende jaren stapsgewijs en systematisch uit te breiden.


2014

Door  de sterk veranderende economische, financiële en politieke omgeving waarin Deutsche Bank in Nederland opereert, ziet de bank zich genoodzaakt om in  december 2012 een strategische heroriëntatie door te voeren. Als gevolg daarvan richt Deutsche Bank Nederland N.V. zich op klanten in het grootzakelijke en middenzakelijke segment en worden in 2013 en 2014 kantoren samengevoegd. De dienstverlening aan de Nederlandse markt wordt in het vervolg aangeboden vanuit de regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.


2011

Vanaf december 2011 is het Deutsche Bank hoofdkantoor gevestigd in de Oval Tower, Amsterdam Zuidoost. De Oval Tower is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat volgens het Core & Shell concept van de Amerikaanse Green Building Council wordt getransformeerd tot ‘Green Building’. Dit past goed binnen de filosofie van Deutsche Bank over duurzaam ondernemen.

Deutsche Bank heeft in Nederland 17 kantoren met teams van specialisten voor multinationals, Mid Cap, small and medium-sized enterprises (SMEs) en private clients. Daarnaast biedt Deutsche Bank vanaf het eerste kwartaal van 2012 haar Private Wealth Management oplossingen aan voor vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders in Nederland.


2010

Op 1 april 2010 kondigde Deutsche Bank de afronding van de overname van delen van de commercial banking activiteiten van ABN AMRO in Nederland aan. De transactie werd gesloten na goedkeuring door de Europese Commissie en andere regelgevende instanties. Deutsche Bank, reeds een toonaangevende corporate en investment bank in Nederland, is nu de vierde grootste zakenbank van Nederland.

De overgenomen bedrijven gingen de merknaam Deutsche Bank voeren. Met de overname verwelkomde Deutsche Bank meer dan 34.000 nieuwe cliënten en 1.300 nieuwe collega's.


1998

Al in 1998 werd Deutsche Bank de Bary een volwaardige dochtermaatschappij van Deutsche Bank AG. In 1998 wordt de naam wordt gewijzigd in Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam.


1993

In 1993 werd de naam van H. Albert de Bary & Co. gewijzigd in Deutsche Bank de Bary NV.


1988

In 1988 koopt Deutsche Bank de resterende aandelen in de bank H. Albert de Bary & Co van AMRO Bank. H. Albert de Bary & Co wordt daardoor weer een volle dochteronderneming van Deutsche Bank.


1977

In 1977 kochten AMRO Bank en Deutsche Bank de aandelen van de andere aandeelhouders. AMRO Bank en Deutsche bank hielden daarna elk 50 procent van de H. Albert de Bary & Co aandelen.


1954

Doordat H. Albert de Bary & Co banktransacties voor Duitse instellingen had uitgevoerd in Nederland, duurde het enige tijd voordat een nieuwe betrouwbare balans kon worden opgemaakt en een verkoop van de bank kon worden bewerkstelligd. In 1954 werd 96 procent van de aandelen die in beslag waren genomen door de Nederlandse staat, verkocht aan de volgende ondernemingen:

  • Wm. H. Müller & Co (een Nederlandse handelsonderneming, later gefuseerd tot Internatio Müller NV),
  • Banque de l'Indochine, Parijs,
  • Credit Suisse, Zürich,
  • Deutsche Bank, Frankfurt,
  • Banque de la Société Generale Maatschappij van België, Brussel.

Later kochten deze aandeelhouders ook de resterende 4 procent van de aandelen in H. Albert de Bary & Co.


1929

Deutsche Bank en Disconto-Gesellschaft werden op 29 oktober samengevoegd. Het bedrijf heet voortaan Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft. De fusie van de twee grootste Duitse kredietinstellingen is bedoeld om de voortdurend stijgende operationele kosten af te remmen, in het bijzonder voor het personeel, en de Duitse industrie te voorzien van meer leningen voor investeringen en herstructurering.

In Amsterdam neemt Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co de normale werkzaamheden van de Deutsche Bank vestiging in Amsterdam over. Tegen een achtergrond van toenemende politieke spanningen in Europa, kreeg het beheer van de Bary het gevoel dat haar uitstraling als Duitse bank haar internationale activiteiten in gevaar zou kunnen brengen. Daarom werd vanaf 1934 het beheer van de bank geleidelijk overgedragen aan Nederlandse aandeelhouders.


1921

Tijdens het Interbellum had een aantal Duitse banken dochterondernemingen in Nederland. De financiële situatie van Duitsland maakte het moeilijk om op de internationale markt te opereren vanuit Duitsland. Amsterdam met zijn liberale buitenlandse valuta beleid en stabiele gulden was daarentegen een aantrekkelijke locatie voor de internationale financiële zaken die noodzakelijk waren voor de Duitse industrie. In 1921 opende Deutsche Bank haar Nederlandse vestiging aan de Herengracht 380 in Amsterdam.


1919

De bank H. Albert de Bary & Co werd opgericht in 1919. Een voorloper was echter al opgericht in België in 1887. Heinrich Albert de Bary was een Duitser wiens familie emigreerde van België naar Duitsland in de zestiende eeuw. Rond 1875 kwam hij naar Antwerpen als de vertegenwoordiger van de Argentijnse bank Ernesto Tornquist & Co. Hij was betrokken bij het vergroten van de rol van Antwerpen als Atlantische haven. In 1887 richtte hij een bank op waarvoor kapitaal geleverd werd door het Disconto-Gesellschaft uit Berlijn en de Norddeutsche Bank Hamburg. De bank beëindigde haar activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De huidige bank werd opgericht in Amsterdam in 1919 met een kapitaal van 2,5 miljoen gulden. De oorspronkelijke naam was Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. Het doel was tweeledig: bankieren en handelen voor eigen rekening in grondstoffen. Michelis was verantwoordelijk voor het tweede. De Bary en Michelis leverden elk een derde van het kapitaal en Disconto-Gesellschaft Berlijn en Norddeutsche Bank Hamburg ieder een zesde.

Al in 1920 was duidelijk geworden dat de handel in grondstoffen zich niet volgens verwachting ontwikkelde en Michelis verliet de bank. Hierop werd de naam veranderd in Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co. Het Disconto-Gesellschaft uit Berlijn bezat nu 99 procent van de aandelen. De resterende 1 procent werd daarna overgenomen.


1870

Deutsche Bank werd opgericht op 10 maart 1870 nadat de koning van Pruisen de statuten had goedgekeurd. Deze datum wordt algemeen beschouwd als de officiële oprichtingsdag van Deutsche Bank. De bank, die de juridische vorm van een naamloze vennootschap had, stelde zich op 9 april 1870 open voor het bedrijfsleven. De eerste gebouwen waren gevestigd op de Französische Strasse 21 in Berlijn.

Het idee om de bank op te zetten werd gedreven door Adelbert Delbrück, een private banker, en Ludwig Bamberger, een politicus en valuta expert. De grondleggers die gezamenlijk een aandelenkapitaal van vijf miljoen daalders (15 miljoen mark) bijeenbrachten, waren toonaangevende Duitse bankiers.

De oprichters van Deutsche Bank hadden als hoofddoel het financieren van de buitenlandse handel van Duitsland. Tot dat moment werd deze functie grotendeels uitgevoerd door Britse en Franse banken. De naam ‘Deutsche Bank’ werd gekozen om aan te geven dat nu een Duitse bank bereid was om deze rol te vervullen.


2014

Door  de sterk veranderende economische, financiële en politieke omgeving waarin Deutsche Bank in Nederland opereert, ziet de bank zich genoodzaakt om in  december 2012 een strategische heroriëntatie door te voeren. Als gevolg daarvan richt Deutsche Bank Nederland N.V. zich op klanten in het grootzakelijke en middenzakelijke segment en worden in 2013 en 2014 kantoren samengevoegd. De dienstverlening aan de Nederlandse markt wordt in het vervolg aangeboden vanuit de regiokantoren in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

2011

Vanaf december 2011 is het Deutsche Bank hoofdkantoor gevestigd in de Oval Tower, Amsterdam Zuidoost. De Oval Tower is het eerste kantoorgebouw in Nederland dat volgens het Core & Shell concept van de Amerikaanse Green Building Council wordt getransformeerd tot ‘Green Building’. Dit past goed binnen de filosofie van Deutsche Bank over duurzaam ondernemen.

Deutsche Bank heeft in Nederland 17 kantoren met teams van specialisten voor multinationals, Mid Cap, small and medium-sized enterprises (SMEs) en private clients. Daarnaast biedt Deutsche Bank vanaf het eerste kwartaal van 2012 haar Private Wealth Management oplossingen aan voor vermogende particulieren en directeur-grootaandeelhouders in Nederland.

2010

Op 1 april 2010 kondigde Deutsche Bank de afronding van de overname van delen van de commercial banking activiteiten van ABN AMRO in Nederland aan. De transactie werd gesloten na goedkeuring door de Europese Commissie en andere regelgevende instanties. Deutsche Bank, reeds een toonaangevende corporate en investment bank in Nederland, is nu de vierde grootste zakenbank van Nederland.

De overgenomen bedrijven gingen de merknaam Deutsche Bank voeren. Met de overname verwelkomde Deutsche Bank meer dan 34.000 nieuwe cliënten en 1.300 nieuwe collega's.

1998

Al in 1998 werd Deutsche Bank de Bary een volwaardige dochtermaatschappij van Deutsche Bank AG. In 1998 wordt de naam wordt gewijzigd in Deutsche Bank AG, kantoor Amsterdam.

1993

In 1993 werd de naam van H. Albert de Bary & Co. gewijzigd in Deutsche Bank de Bary NV.

1988

In 1988 koopt Deutsche Bank de resterende aandelen in de bank H. Albert de Bary & Co van AMRO Bank. H. Albert de Bary & Co wordt daardoor weer een volle dochteronderneming van Deutsche Bank.

1977

In 1977 kochten AMRO Bank en Deutsche Bank de aandelen van de andere aandeelhouders. AMRO Bank en Deutsche bank hielden daarna elk 50 procent van de H. Albert de Bary & Co aandelen.

Doordat H. Albert de Bary & Co banktransacties voor Duitse instellingen had uitgevoerd in Nederland, duurde het enige tijd voordat een nieuwe betrouwbare balans kon worden opgemaakt en een verkoop van de bank kon worden bewerkstelligd. In 1954 werd 96 procent van de aandelen die in beslag waren genomen door de Nederlandse staat, verkocht aan de volgende ondernemingen:

  • Wm. H. Müller & Co (een Nederlandse handelsonderneming, later gefuseerd tot Internatio Müller NV),
  • Banque de l'Indochine, Parijs,
  • Credit Suisse, Zürich,
  • Deutsche Bank, Frankfurt,
  • Banque de la Société Generale Maatschappij van België, Brussel.

Later kochten deze aandeelhouders ook de resterende 4 procent van de aandelen in H. Albert de Bary & Co.

1929

Deutsche Bank en Disconto-Gesellschaft werden op 29 oktober samengevoegd. Het bedrijf heet voortaan Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft. De fusie van de twee grootste Duitse kredietinstellingen is bedoeld om de voortdurend stijgende operationele kosten af te remmen, in het bijzonder voor het personeel, en de Duitse industrie te voorzien van meer leningen voor investeringen en herstructurering.

In Amsterdam neemt Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co de normale werkzaamheden van de Deutsche Bank vestiging in Amsterdam over. Tegen een achtergrond van toenemende politieke spanningen in Europa, kreeg het beheer van de Bary het gevoel dat haar uitstraling als Duitse bank haar internationale activiteiten in gevaar zou kunnen brengen. Daarom werd vanaf 1934 het beheer van de bank geleidelijk overgedragen aan Nederlandse aandeelhouders.

Tijdens het Interbellum had een aantal Duitse banken dochterondernemingen in Nederland. De financiële situatie van Duitsland maakte het moeilijk om op de internationale markt te opereren vanuit Duitsland. Amsterdam met zijn liberale buitenlandse valuta beleid en stabiele gulden was daarentegen een aantrekkelijke locatie voor de internationale financiële zaken die noodzakelijk waren voor de Duitse industrie. In 1921 opende Deutsche Bank haar Nederlandse vestiging aan de Herengracht 380 in Amsterdam.

De bank H. Albert de Bary & Co werd opgericht in 1919. Een voorloper was echter al opgericht in België in 1887. Heinrich Albert de Bary was een Duitser wiens familie emigreerde van België naar Duitsland in de zestiende eeuw. Rond 1875 kwam hij naar Antwerpen als de vertegenwoordiger van de Argentijnse bank Ernesto Tornquist & Co. Hij was betrokken bij het vergroten van de rol van Antwerpen als Atlantische haven. In 1887 richtte hij een bank op waarvoor kapitaal geleverd werd door het Disconto-Gesellschaft uit Berlijn en de Norddeutsche Bank Hamburg. De bank beëindigde haar activiteiten tijdens de Eerste Wereldoorlog.

De huidige bank werd opgericht in Amsterdam in 1919 met een kapitaal van 2,5 miljoen gulden. De oorspronkelijke naam was Handel-Maatschappij H. Albert de Bary, Michelis & Co. Het doel was tweeledig: bankieren en handelen voor eigen rekening in grondstoffen. Michelis was verantwoordelijk voor het tweede. De Bary en Michelis leverden elk een derde van het kapitaal en Disconto-Gesellschaft Berlijn en Norddeutsche Bank Hamburg ieder een zesde.

Al in 1920 was duidelijk geworden dat de handel in grondstoffen zich niet volgens verwachting ontwikkelde en Michelis verliet de bank. Hierop werd de naam veranderd in Handel-Maatschappij H. Albert de Bary & Co. Het Disconto-Gesellschaft uit Berlijn bezat nu 99 procent van de aandelen. De resterende 1 procent werd daarna overgenomen.

1870

Deutsche Bank werd opgericht op 10 maart 1870 nadat de koning van Pruisen de statuten had goedgekeurd. Deze datum wordt algemeen beschouwd als de officiële oprichtingsdag van Deutsche Bank. De bank, die de juridische vorm van een naamloze vennootschap had, stelde zich op 9 april 1870 open voor het bedrijfsleven. De eerste gebouwen waren gevestigd op de Französische Strasse 21 in Berlijn.

Het idee om de bank op te zetten werd gedreven door Adelbert Delbrück, een private banker, en Ludwig Bamberger, een politicus en valuta expert. De grondleggers die gezamenlijk een aandelenkapitaal van vijf miljoen daalders (15 miljoen mark) bijeenbrachten, waren toonaangevende Duitse bankiers.

De oprichters van Deutsche Bank hadden als hoofddoel het financieren van de buitenlandse handel van Duitsland. Tot dat moment werd deze functie grotendeels uitgevoerd door Britse en Franse banken. De naam ‘Deutsche Bank’ werd gekozen om aan te geven dat nu een Duitse bank bereid was om deze rol te vervullen.

Footer Navigation:
Last Update: 31.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main