Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Verantwoord Ondernemen

Deutsche Bank: 'More than money'

Deutsche Bank ziet Corporate Responsibility (CR) (ook wel: Verantwoord Ondernemen (VO)) als investering in de maatschappij en in haar eigen toekomst. Dat betekent internationaal concurrerend zijn, redelijke winsten boeken en als organisatie groeien, maar daarnaast hechten wij er veel belang aan om op maatschappelijke en ecologisch verantwoorde wijze geld te verdienen. Deutsche Bank draagt wereldwijd en in Nederland bij aan duurzaamheid en maatschappelijk nuttige activiteiten en Deutsche Bank en haar stichtingen wereldwijd voorop als zeer actieve, maatschappelijk betrokken organisaties.

In Nederland steunt Deutsche Bank instellingen en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan het stimuleren van talent door middel van educatie en het creëren van kansen door middel van maatschappelijke investeringen.

Voor meer informatie over de wereldwijde CR-activiteiten van Deutsche Bank, zie onze CR website (Engels).
 

Footer Navigation:
Last Update: 31.1.2019
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main