Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Duurzaamheid

Toekomst waarborgen

Ons besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid is verankerd in onze waarden en wordt onderschreven op alle niveaus van de organisatie. Door toezicht en certificering creëren we vertrouwen in de betrouwbaarheid, transparantie en het zelfcontrolerend vermogen van onze bank. Al deze factoren zijn van groot belang voor duurzaam succes.

Betrokkenheid bij het milieu

Klimaatverandering raakt ons allemaal. Daarom voelen wij het als onze verplichting om zorgvuldig met natuurlijke bronnen om te gaan. Daartoe behoren onder andere het terugdringen van de impact van de eigen bedrijfsvoering op het milieu, zoals het verminderen van afval, het streven naar een meer CO2-neutrale manier van werken en het ondersteunen van innovatieve nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid. We stellen deze eisen ook aan onze leveranciers.

Principes voor goed bestuur

Grote organisaties, zoals Deutsche Bank hebben duidelijk afgebakende procedures ten aanzien van concurrerende en winstgevende groei. De bescherming van onze reputatie en het behoud van onze integriteit zijn van cruciaal belang. Deutsche Bank hanteert hoge eisen, hoger dan de buitenwereld van ons verwacht, om te zorgen dat verduurzaming onderdeel is van onze dagelijkse activiteiten


Footer Navigation:
Last Update: 8.11.2018
Copyright © 2020 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main