Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Asset Based Finance

Introductie Asset Based Finance

Kansen zien en benutten, dat blijft uw grote uitdaging. Op het moment dat een kans zich voor doet wilt u financiële middelen beschikbaar hebben om snel en slagvaardig te kunnen reageren. Financiering op basis van uw debiteuren, voorraden en inkoop kan de ruimte bieden die u nodig heeft.

Wanneer Asset Based Finance?

Asset Based Finance is een zeer geschikte financieringsvorm als uw bedrijf te maken heeft met snelle groei, een overnamesituatie, of bijvoorbeeld seizoensinvloeden. Kenmerkend is dat er business-to-business wordt geleverd, en er een prestatie wordt geleverd die achteraf wordt gefactureerd. Asset Based Finance wordt vaak ingezet bij groothandels, textiel/fashion, grafische industrie, productie, zakelijke dienstverlening inclusief uitzendbranche en transport.

Financiering

Uw facturen verstuurd en nu wachten op uw geld…. U kunt niets doen met geld dat vast zit in uw voorraden… Geld moet werken voor uw onderneming en niet uw geduld op de proef stellen. Dit geld beschikbaar maken voor ondernemen?

Dat kan met:

Debiteurenfinanciering

Inkoopfinanciering

Voorraadfinanciering

Debiteurenbeheer

Traag of niet betalende debiteuren. Juist in deze tijd krijgt u hier ongetwijfeld steeds vaker mee te maken. Het gevolg: onzekerheid, veel hoofdbrekens en verlies van tijd en geld. Geld dat u niet kunt inzetten als werkkapitaal. Zo kunnen slecht betalende debiteuren de kern van uw onderneming aantasten. Met professioneel debiteurenbeheer kunnen wij u veel werk en zorgen uit handen nemen. Wij helpen u om het beheren van risico's een structureel onderdeel te maken van uw bedrijfsvoering. Dat doen wij op basis van jarenlange ervaring en altijd met een realistische kijk op uw debiteurenbestand.

Meer informatie over debiteurenbeheer

Footer Navigation:
Last Update: 19.2.2018
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main