Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Financieringsoplossingen

Naast de traditionele banklening biedt Deutsche Bank een breed scala aan financieringsmethoden, waaronder onderhandse leningen. Onderhandse leningen zijn voor emittenten een manier om gemakkelijker toegang te krijgen tot beleggers via op maat gemaakte oplossingen.

Daarnaast kunnen we bedrijven helpen met unieke, grensoverschrijdende financieringswensen. Voor het financieren van een vestiging in het buitenland bijvoorbeeld, wegens investeringen in kapitaalgoederen of behoefte aan werkkapitaal. We kunnen ook helpen bij het vinden van de optimale financieringsmethode om kosten zoals bronbelastingen te minimaliseren. Op maat gemaakte producten kunnen financieringskosten tot een minimum helpen reduceren door gebruik te maken van een gevarieerde set financiële instrumenten, waaronder obligatie-emissies en binnenlandse financiering. Als de vestiging via een interne bedrijfslening is gefinancierd, kunnen we helpen de valutarisico's te beperken door middel van een 'cross-currency swap'.

Daarnaast hebben bedrijven met vestigingen in landen met gereguleerde kapitaalmarkten vaak moeite om geld over te maken naar hun hoofdvestiging. Deutsche Bank kan financieringsoplossingen bieden, waarbij het bedrijf de mogelijkheid heeft om dit 'trapped cash' in Nederland te gebruiken.

Dankzij onze aanwezigheid in 72 landen beschikken we over een internationaal netwerk gecombineerd met lokale expertise. Hierdoor zijn we in staat rekening te houden met de verschillende wettelijke mogelijkheden die er zijn voor het financieren van materiële en financiële activa, ook op gereguleerde kapitaalmarkten als die van China, India, Maleisië, Indonesië en Vietnam.

Afhankelijk van uw situatie zorgen wij er voor dat we een financiering aan u verstrekken waarbij al uw wensen worden meegenomen en rekening wordt gehouden met de eventuele regulering in de landen waar u een financieringsbehoefte heeft.

Neem voor meer informatie contact op met de Financing and Solutions Group (FSG) via 020-555 4882.

Footer Navigation:
Last Update: 1.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main