Deutsche Bank Search
Primary Navigation:

Investment solutions

 • Vaak beslissen beleggers en spaarders puur op grond van het rendement, en laten ze andere belangrijke aspecten – zoals de zekerheid van een belegging – volledig buiten beschouwing. Om een zo groot mogelijke zekerheid bij beleggingen te bereiken, dient een belegger ook de kredietwaardigheid in zijn belegging mee te rekenen en zijn geld over meerdere beleggingsvormen te verdelen. Op die manier kan door diversificatie het risico worden verminderd.
   
  Wij willen u hieronder graag enkele alternatieven voorstellen voor het klassieke termijndeposito en spaarrekeningen.
   

  Geldmarktfondsen

  Een alternatief voor termijndeposito’s zijn geldmarktfondsen. Geldmarktfondsen horen tot de beleggingsgroep van de investment funds waarbij een beleggingsmaatschappij – een zogeheten fondsenmaatschappij – het kapitaal van beleggers verzamelt en naargelang het type fonds in verschillende beleggingsvormen investeert. Het met de directe investering in één effect verbonden risico wordt door de splitsing verlaagd, doordat de fondsenmaatschappij het ter beschikking gestelde kapitaal in bijvoorbeeld verschillende emittenten, markten en landen investeert.
  Geldmarktfondsen investeren uitsluitend in effecten met een korte looptijd of restlooptijd en zijn daarom ook bij prijsschommelingen redelijk koersvast. Geldmarktfondsen kunnen dus een interessant alternatief voor termijndeposito’s zijn.
   
  Daarnaast zijn er nog meer beleggingsalternatieven voor termijndeposito's:

  • Kortlopende obligatieleningen: Kortlopende kredieten aan banken en kredietwaardige bedrijven (bij banken eventueel met bescherming door het deposito garantie stelsel)
  • Commercial Papers: Kortlopende waardepapieren van banken en kredietwaardige bedrijven
  • Geldmarktfloaters: Leningen met variabele rente
  • Gedekte obligaties met restlooptijd: obligaties met korte restlooptijd
  • 'Puttables': door de belegger regelmatig opzegbare obligaties of leningen

  Op het gebied van beleggingen zijn er vele mogelijkheden, afhankelijk van uw voorkeur. Neem contact op met de Financing and Solutions Group (FSG) via 020-555 4882 voor een advies over attractieve geldmarktfondsen en verdere alternatieven voor termijndeposito’s.

 • Voor een langlopende belegging hebt u de keuze uit vele soorten beleggingen.

  Directe investering in afzonderlijke langlopende beleggingsvormen

  Bij deze beleggingsvorm bent u sterk afhankelijk van de afzonderlijke beleggingsvormen, looptijden en emittenten die u kiest. U moet de markt voortdurend in de gaten houden!

  Beleggingsfonds

  Door een brede selectie van verschillende waardepapieren loopt u minder risico dan bij één enkele investering. Bovendien worden de financiële markten permanent gevolgd door een professionele fondsbeheerder. Die is hierdoor in staat om gefundeerde beleggingsbeslissingen te nemen.
  Andere gestructureerde producten hierbij zijn persoonlijke selecties en kans-/risicoprofielen, zoals een kapitaalgarantie of een renteminimum voor uw kapitaalbelegging.

  Gestructureerde swaps

  Door gestructureerde swaps in te zetten als beleggingsinstrument, kunt u op meerdere manieren profiteren. Uw kapitaalbelegging blijft flexibel, zodat u steeds kunt deelnemen aan interessante marktontwikkelingen.
  Op het gebied van beleggingen zijn er vele mogelijkheden, afhankelijk van uw voorkeur. Neem contact op met de Financing and Solutions Group (FSG) via 020-55656 4882 voor een advies over attractieve geldmarktfondsen en verdere alternatieven voor termijndeposito’s.

Footer Navigation:
Last Update: 1.11.2016
Copyright © 2019 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main