Deutsche Bank Search
Primary Navigation:
Secondary Navigation:
 

IBAN en BIC

Wat is IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) is het internationale bankrekeningnummer dat u gebruikt bij SEPA-betalingen. Het IBAN bestaat uit een landcode met controlegetal, de bankidentificatiecode (BIC) en het huidige rekeningnummer, aangevuld met één of meerdere nullen wanneer het huidige rekeningnummer uit minder dan 10 tekens bestaat.

Voor een SEPA-overboeking is het IBAN van de begunstigde verplicht. Als het een buitenlands rekeningnummer betreft, is ook de BIC verplicht. Wij adviseren u daarom het IBAN van uw debiteuren en medewerkers op te vragen, en zo nodig ook de BIC.

Om vertraging van inkomende betalingen te voorkomen, raden wij u aan om uw facturen te voorzien van uw IBAN en BIC.

Op de website https://www.creditcard.nl/iban-converter is een IBAN Omnummertool beschikbaar. De tool werkt alleen voor Nederlandse rekeningnummers.

Wat is BIC?

De Bank Identifier Code (BIC) is een code waarmee een bank bij internationaal betalingsverkeer geïdentificeerd wordt, ook voor betalingen binnen de SEPA-landen. Iedere bank heeft een unieke BIC. De BIC wordt ook wel SWIFT-adres of SWIFT-code genoemd. Een correcte BIC verkrijgt u alleen via de (bank van de) begunstigde.

Deutsche Bank Nederland heeft twee BIC codes voor het betalingsverkeer: DEUTNL2A en DEUTNL2N. Het advies is om de BIC die u nu gebruikt te blijven gebruiken.

Voor het ontvangen van buitenlandse betalingen op uw rekening, verstrekt u aan uw debiteur de BIC van Deutsche Bank en uw IBAN. Uw IBAN kunt u vinden op bankafschriften, Internet Bankieren en db direct internet.

De BIC zal op termijn niet meer nodig zijn voor eurobetalingen binnen Europa.

Footer Navigation:
Last Update: 27.8.2019
Copyright © 2021 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main